Mange dagpengemodtagere og langtidsledige har fået arbejde

Allan Berg Mortensen, Enhedslisten: »Man kan da håbe på, at vi kun har set toppen af isbjerget, når det handler om at få folk i arbejde!«

Mange dagpengemodtagere og langtidsledige har fået arbejde

HELSINGØR: Tilsyneladende har det haft tydelig effekt, at Helsingør Kommune har satset ressourcer på at få flere ledige borgere i arbejde.

En aktuel opgørelse viser, at antallet af langtidsledige lokalt er faldet væsentligt mere end i de kommuner, som eksperterne placerer Helsingør sammen med, når der skal sammenlignes ledighedstal. Også antallet af dagpengemodtagere er faldet klart mere i Helsingør end i sammenlignings-kommunerne.

Politikerne har i samråd med de kommunale embedsmænd helt konkret valgt at opprioritere indsatsen for de ledige - ekstra hænder er blevet sat på sagen, og kontakten med de ledige er blevet intensiveret.

- Jeg er vildt stolt af de meget dedikerede medarbejdere, som har gjort en virkelig stor indsats på baggrund af de beslutninger, som er blevet taget i udvalget, hvor vi i enighed har valgt opprioritere, forklarer Allan Berg Mortensen fra Enhedslisten, formand for Helsingør Byråds beskæftigelsesudvalg.

Helsingør-tallene taler deres eget tydelige sprog om en markant succes.

Antallet af langtidsledige i Helsingør, som har været ledige i over et år, er samlet set faldet med hele 29,4 procent i løbet af 2016 - i sammenligningskommunerne har der også været et fald, men kun på 15 procent.

Artiklen sidst ændret: 2. december 2016 11:24

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Dagens Samtale

Er plejehjemsteknologi »en vitaminfattig erstatning« for menneskeligt nærvær og omsorg?

helsingordagblad (1)