Der er masser af fisk i Øresund. Men sandsugning har flere steder ødelagt vigtige ynglepladser. Det vil en række kommuner og NGO'er nu have stoppet. (Foto: Lars Johannessen)

Af Asger Lind Krebs

Kommuner og NGO’er opfordrer til fælles beskyttelse af Øresund

Vi samler Helsingør 1755837 Bliv hørt 18/6 side + logo

14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt en række NGO’er sender fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund.

Det skriver NGO’en Oceana i en pressemeddelelse.

Trods sin beskedne størrelse rummer Øresund et mylder af arter og unik natur og bør beskyttes bedre. Derfor er 14 danske og svenske kommuner i Øresundsvandsamarbejdet, samt 14 NGO’er- inklusiv Oceana- gået sammen om en fælles opfordring til den danske og svenske regering.

Erklæringen opfordrer Danmark og Sverige til at gå sammen og indgå en ny fælles aftale om en langsigtet beskyttelse af Øresund. I dag foregår der eksempelvis sandsugning, der giver store lokale skader på havbunden.

Kommunerne og NGO’erne understreger, at Øresund skal stadig skal kunne benyttes af både erhvervs- og fritidsbrugere, men at det skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde, således det det unikke mangfoldige liv kan bevares og at det forbliver et stærkt varemærke for hele regionen

Af erklæringen fremgår det, at:

“En fremtidig og mere effektiv beskyttelse af Øresund skal således sikre at både nuværende og kommende generationer får størst mulig glæde af den rene og varierede natur, vi har i et meget tætbefolket og kraftigt benyttet område. Denne kombination udgør samtidigt et kæmpepotentiale for formidling af viden om havmiljøet og et stort potentiale for turisme.”

 

 

Meget af Øresund nyder i øjeblikket godt af et trawlforbud fra 1932, lavet af hensyn til skibstrafikken i sundet, men i områder der ikke er dækket af trawlforbuddet finder man sårbare arter såsom søfjerne Pennatula phosphorea og Virgularia mirabilis.

I Øresund findes alt fra klippekyster over stenrev, til sand og blød mudderbund. Der er registreret over 1044 større arter af bunddyr ved Helsingborg og over 100 fiskearter i sundet. Fiskearterne har samtidigt en naturlig størrelses- og aldersstruktur – noget der sjældent ses i danske farvande, hvor store og gamle fisk oftest er en mangel pga. overfiskeri..
Følgende kommuner og län i Øresundsvandsamarbejdet støtter op om erklæringen:
Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal, Höganäs, Helsingborg, Landskrona Stad, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö Stad, Vellinge og Länsstyrelsen Skåne.

Følgende NGO’er står bag erklæringen:
Oceana, Friluftsrådet, Fishing Zealand, Danmarks Sportsfisker Forbund, Øresundsfonden, Marinbiolog.se, Sea-U, Natürskyttsforeningen Skåne, Øresundsakvariet, Greenpeace, WWF, Danmarks Naturfredningsforening, Den Blå Planet.

Artiklen sidst ændret: 18. januar 2018 15:12

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 175173

Job i Nordsjælland

Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 17xxxx
Forsyning 375774 1729995 15-20.000 win juni 19/20
Secomondo 500007, 1755712, 15.-20.000  win maj 19/20
Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19
Secomondo 500007, 1755712, 15.-20.000  win maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu