Trawlere fisker ulovligt i Øresund


Af Helsingør Dagblad

Øresund er fuld af fisk og det giver fiskere lange fingre. Øresundsakvariet har igennem længere tid observeret ulovligt trawlfiskeri i det nordlige Øresund. (Modelfoto. Båden på billedet har ikke noget med sagen at gøre) Industritrawleren E225 'Rainbow' i Grådyb med en fuld last af tobis på vej til Esbjerg Havn. Trawler. Industrifiskeri. Fiskeskib.

Det er forbudt at fiske med trawl i Øresund, men flere medarbejdere på Øresundsakvariet i Helsingør har igennem flere år observeret store trawlere ligge og fiske i Øresund. De har også modtaget henvendelser fra borgere langs kysten, der har observeret trawlere. Christian Vedel er chefdyrepasser og naturvejleder på Øresundsakvariet og i følge ham gør de det, fordi Øresund er en sand fiskeguldgrube på de rigtige tidspunkter af året.
– Når torskene gyder i marts kan de fange det samme på en nat i Øresund, som de kan på to måneder andre steder, fordi de kommer til Øresund i enorme mængder, siger Kristian Vedel.
Forbuddet mod at trawle i Øresund har eksisteret siden 1931 og i følge Christian Vedel er forbuddet den største grund til at Øresund er så fuld af liv.
– Når der bliver trawlet ødelægger man alt liv på bunden, og fordi, at der ikke er blevet trawlet på normal vis i Øresund, så har økosystemet en rigtig fin balance, og det skaber rigt og varieret dyreliv, siger Christian Vedel
Det er Fiskerikontrollen, der tager hånd om ulovligt fiskeri i Danmark. Her er man også bekendt med trawlfiskeriet i Øresund og har modtaget anmeldelser fra blandt andet Øresundakvariet.
 – Det er ikke særligt udbredt, men vi har oplevet, at der bliver fisket ulovligt i Øresund, når de enkelte fisk har sæson. Her drejer det sig hovedsageligt om torsk og sild, siger Mik Jensen, som er chef for fiskerikontrollen i hele landet.
Fiskerikontrollen er i besiddelse af tre kontrolskibe og en række mobile både, der dækker samtlige danske farvande. I følge Mik Jensen kan kontrollen af fiskeriet være geografisk begrænset
– Vi rykker ud i det omfang, som vi nu kan, men hvis vores både er på den anden side af Sjælland, så bliver det svært. De skal næsten tages på fersk gerning og have trawlet i vandet, ellers kan det være meget svært at bevise, siger han.
I følge Øresundsakvariet har problemet med de ulovlige trawlere eksisteret i flere år, men på det seneste er de blevet modigere, da det sjældent har konsekvenser.
– Før i tiden gjorde de det kun om natten. Der kunne man høre de store motorer ude i mørket. Nu er de blevet modigere og er begyndt at gøre det i fuldt dagslys. Når man ringer til Fiskerikontrollen og melder det, så siger de at de rykker ud, men når de så ankommer til stedet, så har trawlerne hevet deres trawl ind og er forsvundet, fortæller Christian Vedel.
I følge Christian Vedel er situationen en helt anden på den anden side af sundet, hvor de sender kystvagten.
 – I den svenske side af sundet er de langt mere effektive, når de kommer til ulovligt fiskeri. Vi lå en gang derovre med en båd og arbejdede og blev anmeldt. Der gik 10 minutter, og så kom der er båd med 10 mand bevæbnet med maskinpistoler, fortæller han.
– En ting er, at indsatsen mod ulovligt fiskeri i Danmark ikke er særligt effektiv. Noget andet er, at bøderne for ulovligt fiskeri er latterligt lave, så det kan sagtens betale sig for fiskerne selv om at de bliver taget, slutter Christian Vedel
Ud over at få bøder, kan fiskere som fisker ulovligt, også blive pålagt administrative sanktioner, der gør det svært for fiskerne at komme af med deres fangst på lovlig vis

Artiklen sidst ændret: 19. juli 2017 21:30

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018