Af Helsingør Dagblad

Avisdød i 60’ernes Helsingør

AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni, aug, sep

Læs her om udskilningsløbet, hvor kun Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amtsavis overlevede, mens Nordsjælland blev til ugeavis.

I mange år var der tradition for, at de fire gamle partier hver deres talerør i de fleste provinsbyer, men i 1950-60’erne begyndte det gamle firebladssystem at krakelere.

Læs flere fortællinger fra Helsingør Dagblads farverige historie.

Nordsjællands Venstreblad

Mens Helsingør Dagblad klarede skærene i årene efter krigen, gik det ikke så godt for det radikale søsterblad i Hillerød, Nordsjællands Venstreblad. Det måtte lukke i 1964.

Avisen var på det tidspunkt en aflægger af Helsingør Dagblad, for Normann-brødrene havde i 1957 taget det under deres vinger, da det måtte opgive selvstændigheden.

En ny redaktør, Carl Ettrup, forsøgte sig som udgiver, og en tid foregik sætningen af avisen i Hillerød. Men så måtte Normann-brødrene træde til igen. og i 1959 overtog Helsingør Dagblad hele produktionen.

Nordsjællands Venstreblad var ellers længe en velmeriteret radikal avis. Fra starten i 1905 til 1932 var Holger Bernild en dygtig redaktør. Han kom siden til Det Radikale pressebureu og derfra til Udenrigsministeriets Pressetjeneste.

Dagbladet Nordsjælland

Det konservative dagblad Nordsjælland var i 1935 blevet sammensluttet med den gamle Helsingør Avis, men også det blev offer for bladdøden den 1. maj 1962.

Bladet var på det tidspunkt udgivet af Strandvejsbussernes ejer, direktør Holger Salomon, som havde foretaget en betydelig investering i ny trykteknik – en offset-rotation, der var konstrueret af en ingeniør fra Værftet. Den blev taget i brug i september 1961, nogle måneder efter at Helsingør Dagblad havde taget springet over i offset-alderen.

»Nordsjællands daværende logo – alle lokalaviserne havde bevaret det gotiske navnetræk.

Fra dagblad til ugeblad

Investeringen havde været en for stor mundfuld. Den havde allerede kostet 200.000 kroner, og da virksomheden med redaktion på Stengade i forvejen var en underskudsforretning, valgte Salomon at lukke avisen. Eller rettere – den skulle omdannes til et ugeblad, som det fremgik af avisen den sidste dag.

Samtidig var der truffet aftale med Amtsavisen om, at dette blad skulle udsendes til abonnenterne i resten af det april kvartal, som de havde betalt for. Men det siger sig selv, at de andre aviser i byen, Helsingør Dagblad og den socialdemokratiske SjællandsPosten, også forsøgte at kapre Nordsjællands abonnenter.

Under Dagbladets vinger

Der var derefter lagt op til ugebladskrig i Helsingør, for Helsingør Dagblad var allerede begyndt at udgive et annonce-ugeblad, og nu kom altså endnu ét. Annoncekonsulent på Nordsjælland var i øvrigt den driftige Arne Sørensen, der senere startede sit eget ugeblad, Op og Ned langs Kysten.

I første omgang endte det dog med, at Helsingør Dagblad overtog ugebladet Nordsjælland, der stadig udkommer.

Da Nordsjælland blev ugeavis den 1. maj 1962, var Helsingør Dagblad en avis på otte store sider, og nu skete det af og til, at lokale artikler sneg sig ind på forsiden sammen med nyt fra hele i verden i stort og småt. ?På dagen var det skolenævnenes fødsel på to af byens skoler, der fandt nåde hos redaktøren. Inde i avisen var den største nyhed »Nordsjælland går ind i dag«, og halvdelen af spalterne var optaget af reklamer og kommentarer fra andre aviser. Der var også en anmeldelse af den nye Disneyfilm »Hund og hund imellem«. På bagsiden var sejl- og køreplaner for færger og tog afløst af en fortsat roman og tegneserierne Alfredo, Basserne, Fantomet og Carlt.

Strubernes kamp

I Nordsjællands tid som dagblad hed redaktøren fra 1945 frem til lukningen i 1962 Sten Strube. Han og hans bror, Fritz, var børnebørn af Helsingør Dagblads redaktør Fritz Hansen, så de to konkurrende aviser var altså familiært forbundne, så politisk forskellige de end var.

Familieskabet var da også kommet til udtryk, da Sten Strube trådte til som redaktør på Helsingør Dagblad efter morfaderens død i 1944. Hans tid på denne post blev dog kort, for han måtte flygte til Sverige under besættelsen, og da han i 1945 kom hjem, vendte han tilbage til Nordsjælland og førte sammen med broderen en sej kamp for at holde dette blad oven vande.

Dagbladet Nordsjælland havde som undertitel – ud over Helsingør Avis – også bladnavnene Frederiksborg Amtstidende, Frederikssund Dagblad og Hørsholm Avis.

Helsingør Erhvervstrykkeri

De tekniske afdelinger på Helsingør Dagblad havde andre opgaver ved siden af selve avisen, før der i Berlingske-tiden kom flere blade til tryk i Helsingør – for ikke at tale om tiden efter 79, da trykkeriet for alvor voksede med en masse eksterne opgaver.

Da Socialistisk Folkeparti blev dannet sidst i 50’erne, blev SF-Bladet trykt på Helsingør Dagblad i nogle år, og Retsforbundets ugeblad, »Vejen Frem«, blev i en periode også fremstillet her. Det foregik under navnet »Helsingør Erhvervstrykkeri«.

Flere politiske kunder

Det vakte en del opsigt, at SF-Bladet blev trykt på en omend uafhængig, så dog radikal avis, men partiets leder, Aksel Larsen, gav i breve til redaktør Normann flere gange udtryk for sin tilfredshed med samarbejdet. Det fik dog en ende, da SF foretrak et københavnsk trykkeri.

I det hele taget må man sige, at de politiske partier havde et godt øje til Helsingør, når de skulle have lavet deres publikationer.

Således blev Det konservative Folkepartis »Vor Tid« også sat og trykt i Dagbladets tekniske afdeling.

I begyndelsen af 80’erne deltog Hans Engell, der dengang var leder af den konservative pressetjeneste, i ombrydningen af bladet på Fabriksvej.

Det understreger den politiske alsidighed, at Socialdemokratiets lokale vælgerforening også gjorde brug af Helsingør Dagblad, når der skulle laves valgaviser.

Endelig skal det også nævnes, at Ugebladet Værløse Posten i en årrække i 60’erne og begyndelsen af 70’erne var ejet af Helsingør Dagblad, hvilket også var med til at tilføre omsætning til sætteri og trykkeri.

Artiklen sidst ændret: 3. oktober 2017 14:53

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

Job i Nordsjælland

Louise Klinikken, 397931, 1754223, 10-15.000  win maj 19/20
Nybolig april 19/20 10-15.000 win 1753046
HF Byg HF Materiel 353825, 1753684 15-20.000 win  maj 19/20
CPH Motorcykler, 501308, 1755176, 10-15.000 win maj 19/20
Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517, ferie 31+32

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu