Nyt blod skal der til


Af Helsingør Dagblad

Martin Breum begyndte som journalistpraktikant hos os og havde allerede dengang sin helt egen stil.

Af John Bech, tidligere chefredaktør

Bare i min tid startede et halvt hundrede journalister deres karriere med en praktikplads på Helsingør Dagblad.

Selv om en lille lokalavis ikke har den samme tiltrækningskraft på de vordende journalister på Journalisthøjskolen som hovedstadsbladene og Danmarks Radio, så havde vi sjældent problemer med at få to-tre praktikant-stillinger besat.

Det skyldtes utvivlsomt nærheden til København, selv om jeg længe forsøgte at håndhæve et princip om, at de skulle bo i Helsingør i praktiktiden.

Det er sundt for en redaktion at få et tilskud af nye praktikanter med jævne mellemrum, for de kommer med den nye tids ideer og viden og kan inspirere »de gamle i gårde«. I min tid havde vi omkring de 50 praktikanter.

De blev alle præsenteret som »journalister« i avisens kolofon, selv om de jo faktisk ikke kunne kalde sig sådan endnu. De skulle efter min mening ikke diskrimineres med en betegnelse som »elever« eller »praktikanter«, for det ville besværliggøre deres arbejde.

Min erfaring er nemlig, at nogle af avisens kilder samt interviewofre og andre føler sig nedprioriteret, hvis redaktionens udsendte præsenterer sig som under uddannelse. Og hvis der bagefter er fejl i artiklen, vil det straks hedde sig, at det skyldes det unge menneskes mangel på viden eller erfaring. Og det ganske uanset, at en af vi gamle sagtens kunne have lavet de samme fejl.

Samtidig var det dog klart, at vi internt på redaktionen skulle respektere, at de unge medarbejdere var under uddannelse og skulle følges af en praktikantvejleder.

For dem var værdien ved at være på en lille avis, at her fik de lov til at bestille noget. De fik noget uhyre vigtigt, som de kunne bygge resten af deres karriere på, nemlig kunnen og rutine i det journalistiske håndværk.

Vi uddannede generalister, og det er efterhånden blevet et skældsord i moderne journalistik. Men det øgede behov for specialviden på medierne mindsker nu ikke nødvendigheden af at kunne arbejde hurtigt og præcist – eller for den sags skyld evnen til at kunne se en »historie«, når den er der.

Det er det, man også kalder »tæft«.

Artiklen sidst ændret: 26. oktober 2017 15:17

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Gør du mere ud af at støtte lokalt i disse corona-tider?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018