Flere træer langs Nørremarken har måtte lade livet. (Foto: Lars Johannessen).

Af Tine Zedeler

Træfældninger udløser kritik

Hornbæk Dyreklinik, Kunde nr. 397804, Ordre nr. 1724863, 30.000 visninger logo

ESPERGÆRDE: I løbet af sidste uge med blev seks-otte af de gamle fyr- og birketræer ud mod Nørremarkenfældet. I dag er det flere af de gamle popler ud mod Rugmarken, der står for fald .

En beslutning som har udløst kritik fra flere forældre. Heriblandt Lars Fløe, der er far til to børn på skolen.

- Det er umådeligt ærgerligt, at kommunens måde at vedligeholde de grønne arealer på, foregår som træfældninger. Dels bidrager træerne til at skabe skygge. Dels tjener de også det formål, at der er lidt grønt at se på, siger Lars Fløe.

Skoleleder Andreas Elkjær oplyser, at han har fået flere henvendelser fra utilfredse forældre.

Forældrene blev informerede om beslutningen samme dag, de første træfældninger fandt sted, forrige fredag.

Det er Nordsjællands Park & Vej, der står for udførelsen af træfældingerne.

- Skolen har haft et ønske om at få åbnet op. Nogle af træerne stod lidt tæt på skolen, og har blandt andet været benyttet af en mår til at komme ind på skolen. Grunden til at poplerne ( langs Rugmarken, red.) skal fældes er, at de er i risikozonen for at vælte og derfor til fare for omgivelserne, oplyser direktør Niels Christian Koefoed, Nordsjællands Park &Vej.

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

  • Søg i vores arkiv
  • Nem og hurtig adgang
  • Læs os på farten
  • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 2. januar 2018 14:47

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Job i Nordsjælland

Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger logo
Multiflyt 24.5 18-24.5 19 25.000 win win 1726605 logo
mestergartneren side+logo 25.000 win win 1. april og 1 år frem
Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu