- Jeg er glad for at få lov til at blive og tage min uddannelse på Kadetten, fortæller Ludvig Schou. (Foto: Torben Sørensen)

Af Tine Zedeler

Nu får Ludvig lov til selv at vælge

https://www.kunstnershoppen.dk/

Efter årsskiftet starter 20-årige Ludvig Schou, som har en autismediagnose og er udviklingshæmmet i moderat grad, på en Særlig Tilrettelagt Uddannelse, også kaldet STU, på det lokale, private uddannelses- og beskæftigelsestilbud Kadetten på Kronborg.

Det sker i kølvandet på, at Ludvig Schou gennem 13 uger har haft en arbejdspraktik på Kadetten som led i et afklaringsforløb.

– Jeg er glad for at få lov til at blive og tage min uddannelse på Kadetten. Jeg kan godt lide at være her, fortæller han.

– Vi er super glade for, at det er lykkes, og for at Ludvig kan tage en uddannelse et sted, hvor han føler sig tryg. Han går ind i det med meget stort ansvar, og det er helt tydeligt, at han har udviklet sig socialt, fortæller Jacob Schou, far til Ludvig.

Fik afslag på to ønsker
Kampen for at få lov til at tage en STU efter eget valg startede for cirka halvandet år siden, hvor Ludvig Schou, som tidligere omtalt i Helsingør Dagblad, fik afslag på to uddannelses-ønsker udbudt af private aktører på markedet – henholdsvis Karise-uddannelsen, som ligger udenfor kommunegrænsen, og det lokale beskæftigelses- og uddannelsestilbud Café Chaplin.

I stedet mente Helsingør Kommune, at kommunens eget STU-tilbud, som hører ind under Center for Job og Oplevelse, var det bedst egnede, da Ludvig Schou ifølge kommunens vurdering blandt andre faktorer havde brug for et tilbud med struktur og mindre overskuelige grupper. Samtidig fastholdt Helsingør Kommune, at kommunen har retten til at vælge kommunens eget tilbud, såfremt det lever op til den unges behov.

Afgørelsen fik efterfølgende Ludvig Schous forældre til at klage til Klagenævnet for Specialundervisning.

Nævnet som udelukkende tog stilling til Karise-uddannelsen og ikke Cafe Chaplin gav kommunen medhold i afgørelsen.

Besluttet at dispensere
I det nye svar fra Helsingør Kommune fremgår det, at grunden til, at Ludvig Schou får lov til at tage en STU på Kadetten, er, at socialudvalget har besluttet at dispensere fra reglerne.

– Socialudvalget har på mødet den 5. december 2017 behandlet din ansøgning. Under hensyn til at du – forud for din arbejdspraktik på Kadetten – igennem en længere periode ikke har været under uddannelse eller i beskæftigelse sammenholdt med, at det er hensigtsmæssigt, at du kommer i gang med din ungdomsuddannelse, har udvalget besluttet at dispensere fra de gældende bestemmelser og tilbyder dig hermed at gennemføre din STU på Kadetten, oplyses det i svaret Center for Særlig Social Indsats, Helsingør Kommune.

Håber på præcedens
Ludvig Schous forældre håber, at kommunens afgørelse fremadrettet kan komme andre unge i samme situation til gode.

– Man må håbe, at det kan danne præcedens så andre unge som Ludvig kan få lov til det samme, siger Heidi Vindahl Andersen.

– Det er ærgerligt, at der skal så meget til, for at handicappede kan få lov til at vælge, hvilken uddannelse de vil tage. Det er ikke alle, der har ressourcerne til at kæmpe, som vi har gjort, siger Jacob Schou.

Det er ikke kun uddannelsesmæssigt, der er nye tider på vej for Ludvig Schou, som indtil nu har boet hos sine forældre.

Således er han for nylig blevet visiteret til at flytte ind i bofællesskabet Løntoften i Snekkersten, som er et mindre bo-tilbud for borgere, der som Ludvig Schou har en diagnose indenfor autismespektret.

– Det glæder jeg mig rigtig meget til, fortæller Ludvig Schou.

Artiklen sidst ændret: 18. januar 2018 16:04

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
HF Byg HF Materiel 353825, 1753684 15-20.000 win  maj 19/20

Job i Nordsjælland

Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side
Borgerkroen 379696, 1754488 10-15.000 win juni 19/20
Øresundsakvariet april 19/20 10-15.000 win  1752510
Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 1751634
Bruuns rengøring 25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu