Artiklens forfatter med en flot torsk taget på det lave vand i Øresund i december.Der er indgået et forlig med to af Merete-centerets lejere. (Foto: Lars Johannessen)

Af Tine Zedeler

Lejere får penge for at flytte ud af Meretecenteret

Casper Andersson 24/5 18 – 24/5 19 25.000 1726606 side

HELSINGØR: Det er cirka to år siden pizzeriaet og bodagaen Poppen, som holder til i Meretecenteret overfor Sthens Kirke, indledte en fælles retssag mod centerets ejer, som følge af det lejerne selv betegnede som en ugyldig opsigelse af deres lejemål.

Således har supermarkedskæden Aldi planer om at bygge en ny og større Aldi-butik med et udvidet koncept som alternativ til den nuværende Aldi i Meretecenteret, ligesom der er vedtaget en lokalplan, der baner vejen for, at det nedslidte center kan rives ned og erstattes af en ny og større Aldi-butik. Nu er der faldet dom i sagen og indgået et retsforlig med lejerne.

- Der har været en retssag, som indebærer, at lejerne skal flytte. Ud fra det skal de have en erstatning i en vis størrelsesorden, oplyser advokat Ole Bang, som er bobestyrer for Meretecenteret.

Der er endnu ikke lavet en aftale med centerets tredje lejer, som driver grønthandlerforretningen. Ifølge Ole Bang har indehaveren gerne villet afvente udfaldet af retssagen.

- Vi skal tale med grønthandleren om en løsning, siger Ole Bang.

Udfaldet af retssagen betyder, at pizzeriaet og bodegaen fraflytter Meretecenteret inden sommer, oplyser Ole Bang.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar i sagen fra indehaverne af bodegaen og pizzeriaet.

Ifølge Helsingør Dagblads oplysninger vil de pågældende lejere hver især blive erstattet i en størrelsesorden, der svarer til omkring 300.000 kroner. Meretecenteret har tidligere været ejet af Hugo Berning, som døde i 2015.

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

 • Søg i vores arkiv
 • Nem og hurtig adgang
 • Læs os på farten
 • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 18. januar 2018 16:01

Den gode tone

 • Respekter fællesskabet
 • Overskrid ikke grænsen
 • Vær med og hav det sjovt

Skal man tvinge flygtning til at dele bolig?

Job i Nordsjælland

3T textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Casper Andersson 24/5 18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
Rasmus Ebbe 388428 1723690 logo 25.000 win win 19/4 18-april 19
Dutrupgaard, 500128, 1723793, 20.000 visninger logo
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu