“Nogle er mere vrede end andre”


Af Tine Zedeler

HELSINGØR: Trusler og verbale overfald hører med til arbejdsmiljøet for ansatte på blandt andet kommunens jobcentre. Det viser en undersøgelse, som Ugebrevet A4 står bag.

I undersøgelsen oplyser 36 ud af 40 jobcenterchefer, at jobcenteret har højnet sikkerheden for de ansatte i løbet af de seneste to år.

Det er ikke et billede, Helsingør Kommunes jobcenterchef kan nikke genkendende til.

– Jeg kan ikke sige, at vi har højnet sikkerheden, men vi har fokus på sikkerheden, og det har vi haft kontinuerligt i nogle år. Der ligger også noget historik i den sammenhæng, som gør, at det helt naturligt er et af vores fokuspunkter for såvel ledelse som arbejdsmiljøorganisationer, siger Kristjan Gundsø Jensen, leder af Center for Job og Uddannelse, Helsingør Kommune.

Sikkerhedstiltag virker

Den skærpede opmærksomhed på sikkerheden fulgte i kølvandet på, at en lokal bosat mand for fem år gik amok på to ansatte i Borgerservice i Prøvestenen, som også deler kontor med flere andre kommunale centre, heriblandt jobcenteret.

– Vi havde også en episode for nogle år siden, hvor vi kunne konstatere, at vores sikkerhedstiltag virker. Her lykkedes det at tale borgeren, som var inspireret af det, der skete for fem år siden, til ro, fortæller Pernille Madsen, chef for Borgerservice, IT og Digitalisering.

Samarbejde med politiet

Blandt andet bliver medarbejderne instrueret i, hvordan de håndterer uoverensstemmelser med borgere ved hjælp af en konfliktnedtrappende adfærd. De ansatte på Prøvestenen har også et tæt samarbejde med Nordsjællands Politi, som de ifølge Pernille Madsen “har en god dialog med”.

– Politiet ved, at når der bliver trykket på alarmen, er det alvorligt, fortæller Pernille Madsen.

Hun oplyser, at medarbejderne er udstyret med alarmer, som de kan benytte, hvis en borger opfører sig på en truende måde.

Møder på politigården

Derudover er der også indført særlige procedurer for samtaler med borgere, som har en udadreagerende adfærd.

– Vi har en aftale med politiet om, at vi i de ganske få tilfælde, det drejer sig om, kan benytte politigården til at tage samtalen fra. Vi har også mulighed for at benytte et samtalerum tæt på skranken, hvor vagten holder til, hvis der er grund til at tro, at situationen udvikler sig, fortæller Pernille Madsen.

Vagten udfører opgaver

Der er ikke blevet skruet op på antallet af vagter siden for fem år siden. Men der er ændret på vagtens tilstedeværelse.

– I dag møder borgerne vagten bag skranken i receptionen, som tager sig af forskellige opgaver. Det opleves mere rart og trygt. Borgerne har ikke brug for en vagt, der står over i et hjørne og ser truende ud, forklarer Pernille Madsen.

Jobcenterchefen fortæller, at der i kølvandet på overfaldet også var en dialog med medarbejderne om, hvordan huset skulle se ud – som er årsag til, at der ikke er udført yderligere tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

– En af de ting, vores medarbejdere påpegede, var, at de ikke ønskede at arbejde i et slags Fort Knox med metaldetektorer over det hele, fortæller Pernille Madsen.

Ikke hverdagskost

Som det fremgår af undersøgelsen blandt landets jobcentre, oplever medarbejderne trusler og verbale overfald. Det sker også i Prøvestenen i de forskellige centre, men det er ikke hverdagskost, fortæller Pernille Madsen.

– Men selvfølgelig er der borgere, der reagerer over for vores medarbejdere ved at blive vrede. Nogle er mere vrede end andre. Det fylder også i trivselsmålingerne, siger Pernille Madsen.

Fremmødeforbud

Chefen for borgerservice påpeger, at en af årsagerne til, at antallet af episoder med vold og trusler ikke opleves som eskalerende, formentlig er, at de ansatte er klædt på til at tage samtaler med borgere, der er utilfredse med systemet og lader deres vrede gå ud over den ansatte.

– Det at en borger lader sin vrede gå ud over en ansat, er også noget vores medarbejdere skal lære at tackle. Langt de fleste ting kan tales ned, siger Pernille Madsen.

I de få tilfælde, hvor samtalen udvikler sig til truende situationer, er det muligt for de ansatte at bortvise den pågældende person for en periode, som lovgivningen giver mulighed for.

– Så er der “no mercy”, og vi benytter os af et fremmødeforbud, som kan udstedes for tre eller seks måneder, siger Pernille Madsen.

Artiklen sidst ændret: 18. januar 2018 15:51

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018