Af Jesper Munch Nielsen

Helsingør-politikere: Staten svigter Kystbanen totalt

Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 1751634

TRAFIK: Kære folketings­politikere, kom nu ind i kampen og få gennemført markante forbedringer på Kystbanen i stedet for at lade banen

I forhold til, hvad der ellers sker og skal ske ifølge Trafikplanen, så er Kyst­banen en taber i det spil. Det må vi råbe højt op om, og jeg håber på, at de andre kommuner i Nordsjælland også gør det. (Foto: Lars Johannessen)

køre af sporet uden det nødvendige kvalitetsløft.

Det er hovedpointen mellem linjerne i et brev, som Helsingør Kommune vil sende til staten som et høringssvar til en overordnet plan for jernbanedriften herhjemme frem til 2032.

Kommunens embedsmænd har lavet et udkast til høringssvaret, som det forventes, at politikerne siger ja til på et møde tirsdag i udvalget for by, plan og miljø og senere i byrådet.

Det er ikke begejstrering over tingenes tilstand eller tilfredshed med fremtidsudsigterne, der beskrives i svar-forslaget.

Tværtimod vil Helsingør Kommune kræve kortere rejsetid på Kystbane, bedre materiel og bedre service. Kommunen har tænkt sig at slå på, at Kystbanen slet ikke får den statslige hjælp, der er brug for.

– Det skriger til himlen, at staten har denne her meget store trafikplan, og det eneste sted, hvor der ikke sker noget på jernbanefronten i Danmark, er Kystbanen. På trods af, at den er en af de mest benyttede trafikstrækninger herhjemme, så sker der intet med rejsetiden. De ambitioner er droppet. Det er fuldstændigt uforståeligt, siger Christian Holm Donatzky, radikal politiker og formand for udvalget for by, plan og miljø.

“Helsingør Kommune opfordrer til at rejsetiden bliver kortere på Kystbanen. Det er bekymrende, at opgradering af Kystbanen er sat i bero, og at der derfor som et af de få steder i Danmark ikke er udsigt til kortere rejsetid på en af Danmarks mest benyttede strækninger. Helsingør Kommune opfordrer også til, at der indsættes bedre togmateriel på Kystbanen og arbejdes målrettet på at forbedre servicen på Kystbanen”, hedder det i udkastet til brevet.

Artiklen sidst ændret: 18. januar 2018 15:44

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19 top

Job i Nordsjælland

Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x
Malerfirmaet Nordkysten april 19/20 15-20.000 win win 1752452
Trykkeriloftet/Kasper Adrian 500319, 1753689, 15-20.000 win maj 19/20
Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5, skift 29/5 1751631
AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni, aug og sep

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu