Omkring 1.200 ansatte i kommunens sundheds- og ældresektor skal på efteruddannelse. (Foto: Torben Sørensen)

Af Tine Zedeler

Ny måde at arbejde på får konsekvenser for serviceniveauet

Hornbæk Havnefest 26-28/7, 15-28/7 artikelbaner 1758546

HELSINGØR: En indfasning af et nyt it-system og dokumentationsmetode involverer omkring 1.200 medarbejdere ansat i Center for Sundhed og Omsorg, herunder ansatte på plejehjem, i hjemmeplejen og visitationen.

Alle ansatte skal klædes på til at håndtere det nye system, ligesom de også skal sættes ind i den nye dokumentationsmetode, og hvad den går ud på.

Derudover er der medarbejdere, der skal trækkes ud af den daglige drift for at overføre borgernes data til det nye system. Et arbejde som skal gøres manuelt, da der ikke er muligt at overføre oplysningerne elektronisk.

– Den nye måde at dokumentere på kræver, at oplysningerne om den enkelte borger bliver tastet manuelt ind , da der foregår en faglig vurdering i forlængelse af registreringen, forklarer sekretariatsleder Marlene Würgler, Center for sundhed og omsorg, Helsingør Kommune.

– Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at afbøde de gener, det kommer til at medføre for borgerne. En af de ting vi arbejder på, er at hyre private aktører ind -herunder få flere vikarer ud i hjemmeplejen til at tage nogle af opgaverne, herunder hjælp til rengøringen, men derfor er vi alligevel nødt til at sænke serviceniveauet for en periode, hvis vi skal komme i mål med at klæde medarbejderne på til det nye system, siger Marlene Würgler.

Artiklen sidst ændret: 18. januar 2018 15:37

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Helsingør Svømmehal, 1752881, kunde 655501, 25.000 visninger top

Job i Nordsjælland

Meny april 19/20 25.000 IKKE win  random 1763673
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 1751735
BAAGØ,  maj 19/20 15-20.000  win 1753557
AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni
LaFranceshop 501042, 1751629, 10-15.000 win maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu