Ny landsdækkende kampagne skal få flere børn og unge til at søge hjælp, når mor eller far drikker.

Af Tine Zedeler

Når mor eller far drikker for meget

HELSINGØR: Interesseorganisationen Alkohol & Samfund står sammen med Trygfonden bag en ny kampagne, www.hope.dk, der sætter fokus på de muligheder børn og unge i alkoholfamiler har for at søge hjælp i form af støtte og samtaletereapi – også selv om mor eller far endnu ikke har erkendt deres alkoholproblem.

Kampagnens budskab er, at man kan få anerkendelse og det gode familieliv tilbage, hvis man gør noget ved alkoholproblemet.

Sundhedsstyrelsen anslår at 122.000 børn og unge under 18 år fra alle sociale lag vokser op i et hjem, hvor far eller mor eller begge drikker for meget.

– Det høje antal børn, der skal leve med forældrenes alkoholproblemer, står i skærende kontrast til den ledige kapacitet, når det gælder behandling, terapi og støtte i kommunerne til både voksne, der drikker meget, voksne pårørende og børn og unge i alkoholfamilier. Vi håber derfor, at vores kampagnematerialer vil blive brugt af så mange kommuner som muligt til at oplyse om de nye behandlings- og terapitilbud, siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

Helsingør Kommune er – som de fleste af landets kommuner, gået med i kampagnen for at hjælpe flere til et liv uden alkoholmisbrug. Med reklamespots i biograferne, plakater i bybilledet og medarbejdere i Helsingør Bycenter håber kommunen at kunne bryde tabu omkring alkoholmisbrug.

– Når en person har alkoholmisbrug er det ofte forbundet med skam, hemmeligheder og svigt. Og det går ud over hele familien. Derfor skal vi give skulderklap og respekt til dem, der tør indrømme misbruget og stå frem og bede om hjælp. Rigtig mange er ikke klar over, at kommunen giver gratis hjælp til at komme ud af misbruget – og at børnene og de unge i familien også kan få hjælp hos os eller lokalafdelingen af TUBA, der også gør en stor indsats, siger Marlene Harpsøe, formand for Social- og beskæftigelsesudvalget og valgt ind i Helsingør Byråd for Dansk Folkeparti.

Artiklen sidst ændret: 15. januar 2018 05:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Har du spillet padel-tennis?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu