Af Mads Birch

Levende hav eller billig beton, hr. minister?

Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 1751634

Søren Jacobsen, 46 år, er fiskeskipper, uddannet tømrer, formand for foreningen for skånsomt kystfiskeri, har plads i forskellige udvalg under udenrigsministeriet og næstformand for Ålsgårde surf og sejlklub.

Torsdag er miljøminister Esben Lunde Larsen (V) i Folketingssalen, når Martin Lidegaard, Ida Auken og Morten Østergaard (R) foreslår at beskytte Øresund mod yderligere ødelæggelse ved at gøre det til et beskyttet naturområde. Forslaget er et slag for grøn turisme og levende hav frem for billig beton, fremstillet af sand fra Øresunds hjerte.

Den største trussel mod Øresund er sandsugning. Entreprenørerne indhenter tilladelser hos miljøministeren og sender specialskibe ud, som suger millioner af kubikmeter havbund op, som sejles til byggepladser, der bruger sandet til bl.a. at røre beton. Billigt og godt, men altødelæggende for naturen.

Det billigste sted at hente sandet er tæt på København og på så lavt vand som muligt, dér hvor bunden hæver sig. Det er samtidig dyrenes spisekammer, fordi strømmen om de undersøiske bjerge trækker alt godt fra havet til sig. Foreløbig er vigtige fiskebanker som Lous flak, Disken og Lappegrunden ødelagt og kommer ikke til at se liv mange år fremover. Pladserne blev internationalt kendte, fordi et forbud mod trawlfiskeri i 1933 lod havbunden og dyrelivet være i fred. Svenskerne fulgte i 1982 op med et totalforbud mod sandsugning i erkendelse af, at dyrelivet efter ødelæggelserne ikke vendte tilbage.

Ikke alene har Sverige forbudt sandsugning, Lundes svenske kollega Karolina Skog protesterede i 2017 højlydt mod danske ødelæggelser, der blev intensiveret i 2013, ligesom de 14 kommuner, der ligger ud til sundet, har tryglet ministeren om at beskytte Øresund.

Nej, lød svaret fra Esben Lunde. Pladder! Regeringen vil ikke stå i vejen for Københavns udvikling. Entreprenørerne har lovet at suge forsvarligt, og vi rammer højst nogle få procent af Sundet, lød hans argumentation.

Det med pladder vender jeg tilbage til, men de få procent af Øresund er altså hjertet, dér hvor dyrelivet vokser fra. Det svarer til, at ministeren giver tilladelse til at fælde træerne i Dyrehaven til brænde, fordi det på kort sigt giver varme, er bekvemt, og rådyrene vel finder sig et andet sted …

Sandslotte har de fleste danskere nok prøvet at bygge, da de var små, måske endda ministeren, og her er vi tilbage ved ministerens forklaring ovenfor. Mange af os har gjort den erfaring, at når det sidste tårn er klappet og byggeriet står solidt og godt med pyntemuslinger og vimpler, så er det en skidt idé at grave et nyt plørehul tæt på: Slottet undermineres og styrter sammen, når vandet trækker grunden væk under det før så sikre fort.

De ved det i hvert fald med sikkerhed på Vestkysten, hvor Lunde Larsen trådte sine barnesko. I Vestjylland suger de på livet løs til fodring af kyststrækningen fra Nymindegab syd for Hvide Sande til Lodbjerg Fyr nord for Thyborøn. Man diskuterer selve fodringen, men man er ikke så dumme, at man henter sand op lige foran høfderne, selvom det ville være billigst. Enhver ved da, at sandet bare ville pladre sammen og trække endnu mere sand bort fra kysterne. Jyderne suger flere sømil ude fra kysten.

Tager vi så ved lære af det her i Øresund? Her i Helsingør ved Højstrup Strand kan man se den enorme og dyre kamp for kystsikring, samtidig med at der ligger en sandsuger 800 meter fra kysten på Lappegrunden og med til at underminerer kysten. Millionerne fosser ud – bare spørg forsikringsselskaberne, Hotel Marienlyst og dem der bor der – samtidig med, at indsatsen undergraves.

Torsdag får Esben Lunde Larsen en ny chance for en beslutning, der kan rette op på den skade, der er sket. Jeg håber, at han vil tænke som en miljøminister, forbyde sandsugning og lade Øresund få fred, til glæde for lyst-, fritids, og erhvervsfiskeriet, for dykkere og for andre vandsportstosser, der også bidrager til økonomien som turister og gør det endnu bedre at bo ved Øresundskysten.

Artiklen sidst ændret: 23. januar 2018 14:14

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win 1753053

Job i Nordsjælland

Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win  1753053
Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360
Autoflex Autopartner 383167, 1754257 15-20.000 win, maj 19/20
LaFranceshop 501042, 1751629, 10-15.000 win maj 19/20
CPH Motorcykler, 501308, 1755176, 10-15.000 win maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu