Det sjældne fund af en stor kammusling, Pecten Maximus. (Foto: Kasper Nyberg)

Af Kirsten Moth

Garnfisker fra Helsingør gør sjælden fangst i Øresund

Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side

ØRESUND: Garnfisker Søren Jakobsen fra Helsingør gjorde store øjne, da han lige efter nytår fik en 15 cm stor og smuk musling i nettet med nøjagtig form som et "Shell-logo". Han havde aldrig før set en sådan musling i Øresund og valgte heldigt nok at kontakte Øresundsakvariet for at få muslingen inspiceret nærmere.

- Jeg troede faktisk ikke mine egne øjne, da jeg så den første gang, og i starten troede jeg faktisk, at Søren lavede sjov med os. Normalt finder vi kun denne art musling dybt inde i de svenske og norske fjorde og på grus og sandbundsfladerne i det nordlige Kattegat, og vi har aldrig observeret denne store art kammusling i Øresund, fortæller chef for Øresundsakvariet Jens Peder Jeppesen.

Nyhyden om det usædvanlige fund i Øresund offentliggøres lige efter, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, Venstre, har bekendtggjort, at han nu vil undersøge mulighederne for at frede Øresund for den meget omtalte sandsugning. Sandsugningen betyder, ifølge eksperter og blandt andre Øresundsakvariets chef, Jens Peder Jeppesen, at det rige dyre- og planteliv i Sundet er truet.

Sensation

- Kun den noget mindre art Alm. Kammusling Aequipecten opercularis er almindelig i Sundet, og vi ville nok have forventet, at saltholdigheden selv i bunden af Øresund var en smule for lav til, at den store kammusling kunne trives, men vi tog altså fejl, og det må betegnes som en sensation at den faktisk findes, fortæller Jens Peder Jeppesen, marinbiolog og akvarie- og museumschef på Øresundsakvariet under Biologisk Institut.

Fangeren og akvariet holder indtil videre positionen, hvor muslingen er fanget, hemmelig, indtil Øresundsakvariet har haft en dykker nede for inspektion.

Akvariets folk mener, at der måske er der en større banke i området som ingen endnu kender til.

- Det kunne være rigtig spændende, hvis vi opdagede og kunne være i stand til at filme en stor "koloni" af disse muslinger i Øresund. Det ville i bekræftende fald være første gang nogensinde. Vort fantastiske Øresund overrasker endnu én gang, og dette bekræfter nødvendigheden af at beskytte det enestående område endnu bedre, siger Jens Peder Jeppesen.

Kammuslingen kan ses

Skulle nogen få lyst til at opleve den sjældne musling, kan man se den på Øresundsakvariet, hvor personalet vil stå klar til at lave "behind the scenes"-ture. Indtil videre er den nemlig placeret i et karantæneakvarium, hvor dyrepasserne kan pleje den ekstra godt, og hvor de bedre kan styre, hvad den får at spise.

Fra og med vinterferiens start vil den blive udstillet i et af akvariets temavægsakvarier.

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

  • Søg i vores arkiv
  • Nem og hurtig adgang
  • Læs os på farten
  • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 16. juli 2018 18:32

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Job i Nordsjælland

Living Invest, Kundenr 280833, Ordrenr 1725103, 25.000 visninger side/logo
Jumbo Personal Computer, order nr. 1725099. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. Side/logo
Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger logo
Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu