Som socialminister i 2010-11 var Benedikte Kiær med til at udbrede Fredericia-modellen til hele landet. (Foto: Lars Johannessen)

Af Pernille Hermann

Spørgsmål om plejehjemspolitik

Louise Klinikken, Ordre 1725086, kunde 397931, 25.000 visninger logo/side

Før Benedikte Kiær blev konservativ borgmester i Helsingør, var hun socialminister i halvandet år fra februar 2010 til oktober 2011. I hendes tid blev “Fredericia-modellen” med øget fysisk træning indført i hele landet med det formål at gøre flere ældre i stand til at klare sig i eget hjem med begrænset hjælp.

Det fortæller hun blandt andet om i sit svar på fire spørgsmål, som vi i går sendte på mail til borgmesteren og hele omsorgs- og sundhedsudvalget – det udvalg, der lægger retningslinjerne for, hvem der kan få en pleje­hjemsplads i Helsingør Kommune. Baggrunden er Helsingør Dagblads artikler om 101-årige Else Jensen, der tre gange har søgt om en plejehjemsplads og netop har fået sit seneste afslag. Sagen er nået rundt i hele landet via TV2 og flere regionale medier, ligesom debatten fortsætter på de sociale medier.

Den gamle dame blev i mellemtiden syg og kom på hospitalet sidste mandag, hvorefter hun nu er udskrevet til en midlertidig plejehjemsplads på Bøgehøjgård i Hornbæk. Hvad der videre sker i Else Jensens sag, er endnu ikke afgjort.

Her følger et af de fire spørgsmål, vi har stillet i avisen, og svarene fra Benedikte Kiær:

Er du overrasket over at læse, at et ældgammelt menneske med diverse skavanker får gentagne afslag på plejehjem?

– Alder bør ikke i sig selv være et kriterie for tildeling af plejehjemsplads. Derimod skal der foretages en konkret individuel vurdering af borgernes funktionsniveau, og det er denne vurdering, der ligger til grund for visitationen. Det er et bærende princip i al sociallovgivning – og det betyder, at både ældre og yngre borgere kan visiteres til et plejehjem.

– Jeg hverken kan eller må gå ind i den konkrete sag, men blot sige, at borgeren følges meget tæt.

Artiklen sidst ændret: 7. februar 2018 12:57

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tagsjakket  top 26/3 18-31/3 19 win win 1721578

Job i Nordsjælland

Forsyning 375774 25.000 win til og med juni ´19. 1729995
Verona Pizza og Kebab 20.000 win win 23/5 18-23/5 19 1726656 logo
Malerfirmaet Nordkysten side+logo 26/3-18-31/3-19 win win 1721580+81+82
HF Byg 353825 1723481  logo 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19
Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu