Som socialminister i 2010-11 var Benedikte Kiær med til at udbrede Fredericia-modellen til hele landet. (Foto: Lars Johannessen)

Af Pernille Hermann

Spørgsmål om plejehjemspolitik

Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19 side artikel

Før Benedikte Kiær blev konservativ borgmester i Helsingør, var hun socialminister i halvandet år fra februar 2010 til oktober 2011. I hendes tid blev "Fredericia-modellen" med øget fysisk træning indført i hele landet med det formål at gøre flere ældre i stand til at klare sig i eget hjem med begrænset hjælp.

Det fortæller hun blandt andet om i sit svar på fire spørgsmål, som vi i går sendte på mail til borgmesteren og hele omsorgs- og sundhedsudvalget - det udvalg, der lægger retningslinjerne for, hvem der kan få en pleje­hjemsplads i Helsingør Kommune. Baggrunden er Helsingør Dagblads artikler om 101-årige Else Jensen, der tre gange har søgt om en plejehjemsplads og netop har fået sit seneste afslag. Sagen er nået rundt i hele landet via TV2 og flere regionale medier, ligesom debatten fortsætter på de sociale medier.

Den gamle dame blev i mellemtiden syg og kom på hospitalet sidste mandag, hvorefter hun nu er udskrevet til en midlertidig plejehjemsplads på Bøgehøjgård i Hornbæk. Hvad der videre sker i Else Jensens sag, er endnu ikke afgjort.

Her følger et af de fire spørgsmål, vi har stillet i avisen, og svarene fra Benedikte Kiær:

Er du overrasket over at læse, at et ældgammelt menneske med diverse skavanker får gentagne afslag på plejehjem?

- Alder bør ikke i sig selv være et kriterie for tildeling af plejehjemsplads. Derimod skal der foretages en konkret individuel vurdering af borgernes funktionsniveau, og det er denne vurdering, der ligger til grund for visitationen. Det er et bærende princip i al sociallovgivning – og det betyder, at både ældre og yngre borgere kan visiteres til et plejehjem.

- Jeg hverken kan eller må gå ind i den konkrete sag, men blot sige, at borgeren følges meget tæt.

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

  • Søg i vores arkiv
  • Nem og hurtig adgang
  • Læs os på farten
  • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 7. februar 2018 12:57

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Seneste Artikler

Kunne du tænke dig at blive gift ved en lynvielse?

Job i Nordsjælland

Smoke n Steam  logo  384849 1723552 25.000 win win 18/4 18- april 19
Stengade apotek 68802 25.000 win win 22/5 18-22/5-19 1726512 logo
Rusmiddel 1727211, 25.000 vis 29/5 18-29/5 19 side artikel logo
Viridis 25.000 visninger fra 1/5. Kunde 369687 ordre 1724844 logo/side
Cafe Hammermollen top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu