Afgørende beslutning skal tages: Værftshallernes fremtid til debat


Af Jesper Munch Nielsen

Lad os tage fem år som en travl og blandet landhandel med et meget varieret og midlertidigt mix af varer på de industrielt skramlede hylder, så vi får en fornemmelse af mulighederne! Sådan var Helsingør Byråds politiske aftale om Værftshallerne ved Helsingør Havn.

Nu er haller og politikere over halvvejs i fem års-perioden, og derfor går byrådet nu i gang med at planlægge fremtiden for værftshallerne bag kulturcentret Kulturværftet og langs med M/S Museet for Søfart.

Det er for årene 2021 og frem, at kursen skal lægges for de karakteristiske bygninger, der ifølge politikerne har været og fortsat skal være et omdrejningspunkt for Helsingør, for de lokale borgere og for gæster og turister.

På næste møde i Helsingør Byråds økonomiudvalg får politikerne en orientering om den nuværende brug af de mange tusind kvadratmeter i hallerne.

Nogle af disse kvadratmeter er lejet ud til madmarked, og andre bruges som blandt andet maritimt værksted, og andre igen benyttes til mange koncerter, til arrangementer som Kronborg Stafetten og Kronborg Cup, “X Factor”-optagelser, Click Festival, loppemarkeder, prisuddelinger og meget andet.

På samme møde – den 19. februar – vil politikerne med borgmester Benedikte Kiær i spidsen beslutte at nedsætte en politisk styregruppe med repræsentanter for alle byrådets otte partier.

Styregruppen skal arbejde sig frem til et bud på, hvad værftshallerne skal bruges til fra 2021 og frem.

Tidsplanen

April 2013: Helsingør Kommune overtog værftshallerne.

April-juni 2013: Katalog af idéer fra blandt andet lokale borgere til hallernes fremtid blev samlet.

November 2015: Byrådet besluttede, at værftshallerne frem til og med 2020 bruges til midlertidige aktiviteter og tidsbegrænsede lejemål.

Februar 2018: Byrådet beslutter at nedsætte en styregruppe med alle byrådets partier i, som skal komme med et bud på brugen af hallerne efter 2020.

Marts 2018: Styregruppen nedsættes.

April 2018: Styregruppen afholder en workshop med borgere og andre interessenter.

Maj 2018: Styregruppen tager på studietur til andre byer med tidligere erhvervsejendomme, der har fået nyt liv.

September/oktober 2018: Styregruppens indstillinger skal drøftes i byrådet.

Eventuel lokalplansproces med lokalplanforslag sættes i gang og kommer i borgerhøring.

Januar 2021: Værftshallerne overgår til de nye tider.

Artiklen sidst ændret: 13. februar 2018 13:31

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018