De flyder med affald omkring boligen, og for nylig blev der meldt om rotter på stedet. (Foto: Torben Sørensen)

Af Niels Berg

Slummen breder sig omkring uanbringelig familie

Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger side

kvistgård: I 2010 blev en arabisk familie, som gennem længere tid havde forpestet sine omgivelser i kraft af dens adfærd, anbragt i den tidligere dyrlæge- og borgmesterbolig i det såkaldte dyrlægekryds på Hornbækvej i Kvistgård.

I dag er det slum. Der har været flere småbrande i huset, og under en politiaktion mod familien for et par år siden førte også til ødelæggelser, men de er udbedret i mellemtiden. Men adskillige vinduer er smadret og dækket af med spånplader, træpaneler og spær hænger og dingler, det flyder med affald overalt, og flere uindregistrerede biler står omkring huset.

Forfaldet er synligt fra alle vinkler. Rotterne har også indtaget stedet, og mange borgere har henvendt sig til myndighederne, men også til Helsingør Dagblad, for at få en forklaring på, hvorfor der ikke bliver skredet ind over for ødelæggelserne.

Det ser ud som om der bliver øvet regulært hærværk mod den skatteyderbetalte bolig, som har en offentlig vurdering på 2,3 millioner kroner.

Det er i en husvildebolig. Familien, der er på overførselsindkomster, lejer boligen af Helsingør Kommune og er underlagt alle de krav, der normalt gør sig gældende mellem lejer og udlejer. Kommunen har da også pålagt familien at erstatte eller udbedre de skader, de har påført ejendommen.

Men familien efterkommer ikke kravene, og i modsætning til, hvad der gælder for andre lejere, kan kommunen i dette tilfælde ikke skride ind med en udsættelse.

– Fordi vi er blevet bedt om, at det er her de skal bo. Denne familie kan ganske enkelt ikke bo andre steder. Den er placeret, hvor den generer omgivelserne mindst muligt, siger chefen for Helsingør Kommunes center for Økonomi og Ejendomme, Michael Christensen.

Artiklen sidst ændret: 3. marts 2018 17:04

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Multiflyt 24.5 18-24.5 19 25.000 win win 1726605 top

Job i Nordsjælland

Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo
Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side
Holmen, 1723975, 12.000 visninger logo
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
HF Byg 353825 1723481 top 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu