Valget af Carl frederik Bruun som formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet mødt af kritik. Men selv ser formanden ingen modsætning mellem konventionelt landbrug og naturbeskyttelse. (Foto: Lars Johannessen)

Af Asger Lind Krebs

Ny formand vil ikke have sin egen jord med i nationalparken

Bruuns rengøring logo  25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013

kongernes nordsjælland: Carl Frederik Bruun driver Nordsjællands største landbrug Esromgård.

Han er samtidig en af de mange private lodsejere, der har takket nej til tilbuddet om at lade deres jord indgå i nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Ud af de 570 hektar jord, der hører med til Esromgård, har Carl Frederik Bruun kun indvilliget i at lade de 40 hektar komme med i nationalparken, altså mindre end 10 procent.

- Nationalparken har jo en lang forhistorie, og jeg har fra start været skeptisk over at lade min jord indgå, fordi sporene skræmmer. Helt tilbage i 1980'erne, da blandt andet Esrum Sø blev udlagt til Natura2000-område, sagde man også, at det ikke ville få nogen betydning for lodsejerne. Men det har siden vist sig, at flere lodsejere har haft svært ved at få tilladelse til at bygge nyt, siger Carl Frederik Bruun.

Landmanden er ikke afvisende for med tiden at lade mere af sin jord indgå i parken.

- At nationalparken nu er baseret på frivillighed, har betydet meget for min indstilling til projektet. Og om 4-6 år, når første planperiode er gået, vil jeg se på, om det er interessant for mig at lægge mere jord i nationalparken, siger han.

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

  • Søg i vores arkiv
  • Nem og hurtig adgang
  • Læs os på farten
  • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 7. marts 2018 15:43

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Job i Nordsjælland

Living Invest, Kundenr 280833, Ordrenr 1725103, 25.000 visninger side/logo
Dutrupgaard, 500128, 1723793, 20.000 visninger logo
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger logo
Skydeselskabet  Kunde nr. 373553  Ordre nr. 1725347, 20.000 visninger logo
Cafe Hammermollen top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu