Af Helsingør Dagblad

Klumme: Væk er ikke væk

Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517

Henrik Lieberkind er født i 1946. Han blev uddannet som folkeskolelærer i 79 med biologi og geografi som linjefag. Det med naturen har fyldt meget. Så meget at han fra 1991- 2016 var leder af Naturcentret Nyruphus.

Min sidste klumme omkring udsagnet i overskriften indeholder endnu en udenlandsk oplevelse og til slut nogle betragtninger over, hvordan dette udsagn har været et af de bærende elementer i min naturforståelse og dermed formidling.

Denne gang starter vi i Qatar, som jeg havde mulighed for at besøge jævnligt gennem et par år. Generelt er Qatar et rent land, hvilket blandt andet skyldes at der er mange tjenende ånder i landet. Det dominerende landskab er ørken, som er meget fascinerende og afvekslende. Dyre- og plantelivet er uhyre sparsomt, men vidner om en enorm tilpasning.

Min næste oplevelse kommer fra en kalkstensørken, som er en gammel havbund med en hård overflade. Senere landhævning gav mulighed for, at den blev eroderet, så der opstod områder med ”bakker og skrænter”. Hist og her groede der buske, som på besøgstidspunktet var bladløse. Området lå nord for hovedstaden Doha. En asfalteret vej førte gennem området. Da vi nærmede os ørkenen i bil, bemærkede vi, at de fleste buske blomstrede i mange forskellige farver. Et smukt og fascinerede syn i den ellers ”døde” ørken.

Jo længere vi kom ind i ørkenen, desto større blev lysten til at stoppe og komme tættere på fænomenet. Ved næste kørespor drejede vi fra og befandt os snart et sted med spredte buske. Forundringen og skuffelsen var stor, da et nærmere eftersyn viste, at de farvestrålende blomster bestod af tynde farvede plastikposer. Vinden havde blæst dem gennem ørkenen og på et tidspunkt ramte de en af buskenes grene, hvor de blev hængende og bevægede sig i vinden. Men hvordan var de kommet der? Der var langt til nærmeste bebyggelse.

Tilbage på asfaltvejen kørte vi videre mod nord for at komme til nordspidsen af halvøen, samt på ture de følgende dage, så vi mange medkørende og modkørende, der brugte et åbenstående vindue i bilen som ”væk er væk”.

Kendetegnet for forholdene her på jorden er, at langt de fleste betragtninger, man kan gøre sig om naturen er, at ”væk er aldrig væk”. Selv om det umiddelbart ser ud til, at noget forsvinder, er det ikke tilfældet. Det er muligt, at det man iagttog ændrede struktur og udseende, som når efterårets blade ”forsvinder”. Men de bliver omdannet som andre døde dyr og planter til næringsstoffer (gødning) til brug for andre levende væsner. En stor del bliver først føde for andre, som det visne blad for en regnorm og det døde dyr for en musvåge, en ræv eller en ådselbille.

Denne naturlige omsætning og genbrug, får kun lov til at foregå i naturen, hvor vi mennesker ikke blander os for meget. Der hvor vi blander os for meget, må vi tilføre næringsstoffer, hvad enten det er hos potteplanten i vindueskarmen eller ude i jordbruget. Vandopløselige næringsstoffer har det jo med at sive ned med vandet, hvis de ikke bliver optaget af planternes rødder. Dermed er der en væsentlig øget risiko for en utilsigtet tilførsel til grundvandet.

Bruger man tankegangen om at ”væk er ikke væk” i forståelse af kredsløb i naturen, vil det i mit univers straks medføre et næste spørgsmål – hvor er det så henne? Det jeg ser er, at bladene er væk og at det, jeg hældte i vasken, er væk! Det er omdannet eller har flyttet sig, men væk er det ikke.

Denne forståelse for kredsløb i naturen er for mig en forudsætning for at forstå min egen indflydelse på – og ansvar for naturen. På den baggrund er det interessant at følge med i den offentlige debat om gødskningsplaner, om Universitets fabrik Cheminova, der har brugt Høfde 42 til ”væk er væk” eller andre lignende miljøsager.

Artiklen sidst ændret: 23. juli 2018 11:27

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627

Job i Nordsjælland

Sørensen Byg. 501385 ordre 1757541 15.000 win juni 19/20
Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360
Malerfirmaet Nordkysten april 19/20 15-20.000 win win 1752452
Din særlige pleje 396263, 1754223, 15-20.000 win maj 19/20
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19 top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu