Af Tine Zedeler

Institutioner er blevet bedre til at indberette magtanvendelse

3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128

HELSINGØR: I 2017 var der 115 indberetninger om episoder med magtanvendelser på dagtilbuds- og skoleområdet . I forhold til året før er der tale om en stigning på 23 episoder. Ud af de 115 indberetninger i 2017 er mere end hver tredje, helt konkret 42 episoder svarende til 37 procent vurderet som udenfor retningslinjerne – altså ulovlige. I 2016 blev der “kun” indberettet 16 ulovlige episoder.

Der er tale om en markant stigning, som ifølge kommunens center for dagtilbud og skoler, skal ses som et udtryk for, at flere dagtilbud og skoler er opmærksomme på, at registrere magtanvendelser, fremgår det af dagsordenen til børne- og uddannelsesudvalget, som skal orienteres om sagen på mødet i næste uge.

– Umiddelbart er det trist, at der er en stigning. Men det er positivt forstået på den måde, at man ude i skolerne og daginstitutionerne er blevet mere opmærksomme på at registre episoderne for at komme mørketallene til livs. Først når vi kender omfanget, kan vi for alvor sætte ind overfor at nedbringe antallet af magtanvendelser, siger børne- og udvalgsformand Gitte Kondrup, Socialdemokraterne.

Læs mere i Helsingør Dagblad fredag.

Artiklen sidst ændret: 9. marts 2018 12:07

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517

Job i Nordsjælland

Louise Klinikken, 397931, 1754223, 10-15.000  win maj 19/20
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Borgerkroen 379696, 1754488 10-15.000 win juni 19/20
Fliserensning.dk april 19/20 15-20.000 win 1753334, skift 3/5, 2/7
Helsingør Svømmehal, 1752881, kunde 655501, 25.000 visninger top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu