Af Tine Zedeler

Institutioner er blevet bedre til at indberette magtanvendelse

Cahetu 395194 1723549 logo 25.000 win win 18/4 18-april 19

HELSINGØR: I 2017 var der 115 indberetninger om episoder med magtanvendelser på dagtilbuds- og skoleområdet . I forhold til året før er der tale om en stigning på 23 episoder. Ud af de 115 indberetninger i 2017 er mere end hver tredje, helt konkret 42 episoder svarende til 37 procent vurderet som udenfor retningslinjerne – altså ulovlige. I 2016 blev der “kun” indberettet 16 ulovlige episoder.

Der er tale om en markant stigning, som ifølge kommunens center for dagtilbud og skoler, skal ses som et udtryk for, at flere dagtilbud og skoler er opmærksomme på, at registrere magtanvendelser, fremgår det af dagsordenen til børne- og uddannelsesudvalget, som skal orienteres om sagen på mødet i næste uge.

– Umiddelbart er det trist, at der er en stigning. Men det er positivt forstået på den måde, at man ude i skolerne og daginstitutionerne er blevet mere opmærksomme på at registre episoderne for at komme mørketallene til livs. Først når vi kender omfanget, kan vi for alvor sætte ind overfor at nedbringe antallet af magtanvendelser, siger børne- og udvalgsformand Gitte Kondrup, Socialdemokraterne.

Læs mere i Helsingør Dagblad fredag.

Artiklen sidst ændret: 9. marts 2018 12:07

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Jobo vaskeklub  top april, juni, aug, okt, dec, feb 40.000 win win 1723108

Job i Nordsjælland

Louise Klinikken, Ordre 1725086, kunde 397931, 25.000 visninger logo/side
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19
Stengade apotek 68802 25.000 win win 22/5 18-22/5-19 1726512 logo
Rusmiddel 1727211, 25.000 vis 29/5 18-29/5 19 side artikel logo
KV-Revision, Kunde nr. 280954,  Ordre nr. 1725350, 40.000 visninger Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu