Jørgen Petersen (til venstre) og Thomas Koester vil have bedre trafiksikkerhed omkring det nye boligområde i Skibstrup. (Foto: Lars Johannessen)

Af Thea Berg Johansen

Vejlaug vil vide mere om byggeri

Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

SKIBSTRUP: Onsdag den 21. marts er der borgermøde på Apperupskolen.

Her får beboerne i området mulighed for at høre mere om byggeriet af 128 boliger ved Skibstrup Stationsvej, men repræsentanter for Vejlauget Skellebækbakken, der bliver naboer til byggeriet, er ikke imponerede af informationsniveauet inden borgermødet.

Jørgen Petersen og Thomas Koester ville gerne have, at Helsingør Kommune på forhånd havde offentliggjort det nye lokalplanudkast og miljøvurderingen på kommunens hjemmeside, sådan at borgerne kunne være forberedte inden borgermødet.

– Jeg kan ikke se, hvordan det stemmer overens med, at man gerne vil skabe mere borgerinddragelse, siger Jørgen Petersen og Thomas Koester bemærker, at borgerne ville være bedre klædt på til at stille spørgsmål ved mødet, hvis de på forhånd havde kendskab til det nye lokalplanudkast.

– Flere henvendelser til forskellige kontakter i forvaltningen har været resultatløse, fortæller Jørgen Petersen.

Afvisningen er sket med henvisning til, at lokalplanforslaget endnu ikke er godkendt af Byrådet, og at det derfor ikke kan fremlægges endnu.

Noget af det, der bekymrer beboerne på Skellebækbakken, er det pres de 300-400 nye beboere i området vil lægge på vejnettet.

Både Skibstrupvej og Skibstrup Stationsvej er smalle, og øget trafik på de veje vil gøre dem farligere for cyklister og gående at færdes på.

En rapport udarbejdet af Cowi i 2010 viser, at de to veje er trafikfarlige for børn, Skibstrup Stationsvej for børn op til 3. klasse og Skibstrupvej for børn op til 6. klasse.

– Man vil gerne have børnefamilier til området, og det er fint nok, men så skal man også sørge for at infrastrukturen følger med, siger Thomas Koester.

Han og Jørgen Petersen understreger, at Vejlauget Skellebækbakken ikke ønsker at skabe ballade omkring byggeriet af de 128 boliger, og at man byder alle nye beboere i området velkommen, men naboerne til det nye byggeri mener, at det er meget vigtigt, at kommunen sørger for, at også de nye beboere kan færdes sikkert på vejene omkring deres nye hjem.

Artiklen sidst ændret: 19. marts 2018 05:45

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
HF Byg HF Materiel 353825, 1753684 15-20.000 win  maj 19/20

Job i Nordsjælland

Berner Pedersen, maj 19/20,  15-20.000  win ordre 1752756, oversvøm sep -nov
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 1751735
Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side
Meny april 19/20 25.000 IKKE win  random 1753673
Brødsnedkeren april 19/20 10-15000 win win 1751633, skift 29/5, 20/9

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu