Af Helsingør Dagblad

Klumme: Fra vilkår til muligheder

Bruuns rengøring side 25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013

Jesper Lyngsøe Christensen er 53 år, oprindelig fra Storkøbenhavn og flyttede til Helsingør for mere end 25 år siden. Jesper har arbejdet med idræt i kommunen i 15 år.

Fra Lollands kyst løber nogle vældige rev ud i Smålandshavet og herfra stikker en håndfuld øer deres lidenhed op ad havets blå. På én af øerne voksede min mor op og den gang var øen befolket af frugtavlere, landmænd, fiskere og ikke mindst sæsonarbejdere. Min mormor og morfar tjente til livets ophold ved at plukke frugt fra endeløse rækker af æble-, pære- og blommetræer og når frugtsæsonen var ovre, fortsatte det slidsomme arbejde i roemarkernes regnvåde lerjord ved at trække roer op med valne fingres håndkraft. Min mor og hendes nærmeste søskende hjalp til i både plantager og marker kun afbrudt af undervisning hver anden dag i øens lille stråtækte landsbyskole.

Tilværelsen som arbejderbarn begrænsede mulighederne for uddannelse og derigennem chancen for skabe sit eget liv. Min mors skæbne blev da også beseglet, da hun umiddelbart efter konfirmationen fik en plads som ung pige i huset hos én af øens mere velhavende familier. Min morfar havde som familiens overhoved skaffet pladsen, for det handlede hverken om min mors lyst eller evner til at få en uddannelse – det handlede om vilkårene.

Når jeg så tænker tilbage på tiden efter min egen konfirmation, ja så henslæbte jeg og mine venner en sorgløs tilværelse, hvor alt var muligt, men intet nødvendigt. Vi kunne stort set vælge, hvilken uddannelsesvej, vi ville gå. Mesterlære, erhvervsfaglig grunduddannelse eller en gymnasial uddannelse. Mulighederne var i høj grad til stede – det handlede blot om lyst og evner. Selv valgte jeg at gå efter en Højere Forberedelses eksamen med vægt på dansk, historie og religion, men hvad jeg præcist skulle bruge det til, havde jeg ikke den fjerneste idé om.

Mine forældre, som med udgangspunkt i egen opvækst, betragtede en uddannelse som et gode, man skulle sætte pris på, bifaldt mit valg og støttede med gratis kost og logi. En støtte, der i dag sikkert vil blive betragtet som en selvfølge. Jeg havde altså alle forudsætninger for at koncentrere mig om uddannelsen, men i lige præcis de tre år den stod på, var jeg alt andet end koncentreret. Jeg læste arvelighedslære med det ene øje, det nye testamente med det andet og i dag er det mig en gåde, hvordan eksamensbeviset endte i mine hænder.

Min far, som i tre år havde været et stiltiende vidne til min knap så prangende studieindsats, var interesseret i, hvad vej jeg nu ville gå. Da jeg ikke umiddelbart kunne svare på hans spørgsmål, nikkede han indforstået og en dag kom han så hjem med et tilbud om en læreplads inden for handel og kontor. Det havde jeg ikke set komme, men takkede ja til tilbuddet. Et valg, som senere skulle vise sig at være en solid platform for alle de jobs jeg har haft og det arbejde, jeg har i dag.

I dag er det mine egne to sønner, som på hver deres måde er i gang med at finde vejen til et fremtidigt arbejdsliv. Der findes et overflødighedshorn af uddannelsesmuligheder og mangfoldigheden er så stor, at det næsten kan være svært at vælge. Spørger man min forældres generation, vil det nok betragtes som et luksusproblem, men jeg forstår godt, hvis unge i dag er usikre på deres uddannelsesvalg. Selv tror jeg på, at der er et behov for at blive guidet. Spørgsmålet er så, om man som forældre, skal gå foran, ved siden af eller blot gå bagved og iagttage deres valg.

Artiklen sidst ændret: 23. juli 2018 11:25

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
CPH Motorcykler, 501308, 1755176, 10-15.000 win maj 19/20

Job i Nordsjælland

Trykkeriloftet/Kasper Adrian 500319, 1753689, 15-20.000 win maj 19/20
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 1751735
Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20
Stengade apotek 68802 15-20.000 win juli 19/20 1757905, solcreme 4/7-1/9 19, skift 19/7

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu