Af Mads Birch

Klumme: Forbruger vs. Bruger med et Y

Apperupvej e-mægler 397432 – logo side artikel 40.000 win, Skift til Wilstrup 20/12. Skift 22/3

Henrik Lieberkind er født i 1946. Han blev uddannet som folkeskolelærer i 79 med biologi og geografi som linjefag. Det med naturen har fyldt meget. Så meget at han fra 1991- 2016 var leder af Naturcentret Nyruphus.

I alle de år jeg har gået ture i naturen, hvad enten det var på stranden, marken, skoven eller andre steder, opstod spørgsmålet om, hvad man må gøre eller lave uden at ødelægge naturen.

Det var vigtigt for mig, at der ikke blev løftet nogen pegefinger med bedrevidenhed. En snak med deltagerne – hvad enten det var børn eller voksne – skulle gerne munde ud i, at deltagerne selv ræsonnerede sig frem til et brugbart resultat.

Det var vigtigt for mig at tage udgangspunkt i nogle problemstillinger, alle kunne kende og forholde sig til. Jeg glemmer aldrig min skoles udenadslære, hvad enten det var salmevers eller en kongerække – jeg kunne ikke bruge dem, da jeg ikke kunne forholde mig til dem.

En anden holdning, der spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng er, at naturen skal kunne bruges og ikke være noget i en ”osteklokke”. Man skal kunne nyde den i sig selv – lege i den – gå på opdagelse – samle ting – tage en smuk buket med hjem. Men hvor går grænsen? Jeg fortalte aldrig, hvad de måtte eller ikke måtte, men tog udgangspunkt i, om man var ”bruger” eller ”forbruger”. Det krævede en afgrænsning eller definition af de to begreber.

En Bruger er f.eks. en, du låner din cykel eller boremaskine og som afleverer den tilbage, når han er færdig. Selvfølgelig brugt, men intakt – hvorimod en Forbruger afleverer en punkteret cykel eller en boremaskine, som ikke er ladt op igen eller har et knækket bor. På samme måde med naturen. Vi kan se, at vi har været der – græsset er trådt ned, og der er samlet svampe ind, men naturen er intakt.

Hvis vi forbruger naturen, ligger al vores affald på jorden, og hulen, vi byggede med plastiksnore, står tom tilbage. Denne indfaldsvinkel til problematikken kan selv helt små børn i børnehaven deltage i drøftelsen af, således at vurderingen af vores aktivitet ikke er noget, Henrik fortæller om, men det er noget, alle kan se og beslutte. En fælles oprydning bliver netop en fælles opgave og ikke et diktat. Hvordan forholder man sig så til det at samle ind og tage med hjem.

Jeg har mødt mange naturbrugere, som i mine øjne næsten har en gammeltestamentlig holdning til, at vi har lov til at høste af naturens overskud. Naturen producerer alligevel så meget, at det på mange områder er et stort tag-selv-bord, så det nærmest er et must at tage af ”overskuddet”. Tankevækkende er det så, at jorden har fungeret i adskillige millioner år uden mennesker til at tage sig af ”overskuddet”.

Hvordan forholder vi os så, når der skal samles blomster eller tages forårsgrene med hjem. Som skrevet i starten skal naturen bruges, men ikke forbruges. Her kommer alfabetets vigtigste bogstav ind – nemlig Y. Forstået som ydmyghed – ikke som borgerne i ”Kejserens nye klæder”, som jeg forstår som underkastelse, men mere som ordet Respekt. Respekt for naturen (biotopen der hvor du står), det levende og den natur, den har udviklet sig til.

Her kommer viden ind – som også bliver en del af ydmygheden – og som også kan blive en del af den fælles drøftelse i gruppen, hvor viden bliver brugbar og en forudsætning for, at jeg kan handle – ingen pegefinger.

Blomsterne, skal de bare rives af, så løgknolde og rødder bliver blottede? Et grenklip er et sår på noget levende, skal den bare knækkes og rives af, eller skal der bruges en dolk eller en saks. Når man nu har fundet et godt område med kantareller, kan det så ryddes – eller skal vi tænke på, at de svampe vi samler, jo er svampens frugter, og fjerner vi dem alle sammen, har svampen ikke mulighed for at forny sig.

Man er Bruger, når man er aktiv i naturen med respekt for den. Forbrugeren er den, som vil have uden overvejelser, ligesom de skolebørn der smider anemonebuketten, før de går ud af skoven eller tømmer det lille net med frøæg på stien ved den lille sø. Du skal lære at være Bruger, dette er ikke noget, der er medfødt.

Artiklen sidst ændret: 23. juli 2018 11:24

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
LaFranceshop 501042, 1751629, 10-15.000 win maj 19/20

Job i Nordsjælland

Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517
Advodan april 19/20 15-20.000  win 2 banner 1753420
Rasmus Ebbe 388428, 25.000 win win 19/4 18-april 19. 15-20.000 1/4 ’19 1 år frem
Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5, skift 29/5
Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu