Af Victor Kuhlman

53 sager blev anket, og 34 blev omgjort i Helsingør Kommune

Jumbo Personal Computer, order nr. 1725099. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. Side/logo

Alt for mange sager fra Helsingør Kommune bliver omgjort, når Ankestyrelsen behandler borgernes klager over kommunernes afgørelser på børnehandicapområdet.

HELSINGØR: De sidste to år har børne- og socialministeriet indsamlet data og lavet interaktive kort over, hvordan de forskellige kommuner klarer sig i forbindelse med ankesager på social- og handicapområdet.

Kigger man på tallene fra Helsingør isoleret, har der været en stigning fra 32 procent i 2016 til 64 procent i 2017 i omgjorte sager for børnehandicapområdet, og kommunen er dermed 12 procentpoint over landsgennemsnittet på 52 procent.

– Kommunerne kan og skal gøre det bedre end i dag, hvor omgørelsesprocenterne er så høje. Det er helt uacceptabelt, at kommunernes afgørelser i mere end halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort.

– Borgerne skal have tillid til, at myndighederne træffer rigtig afgørelser, og den tillid lider et knæk, når så stor en del af sagerne bliver omgjort.

– Da vi offentligjorde kortene sidste år, gav det en masse debat op til kommunalvalget. Jeg håber og forventer, at de nye kommunalbestyrelser vil lægge sig i selen, og få rettet op på sagsbehandlingen, så borgerne kan få den hjælp, de er berettiget til, siger Børne- og Socialminister Mai Mercado.

Alt for mange sager

Når en sag kommer for Ankestyrelsen, kan der ske tre ting. Den kan blive stadfæstet, hvilket vil sige at sagen blev korrekt håndteret, eller den kan hjemvises eller ændres, og omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver enten hjemvist eller ændret. I Helsingør er 53 sager blevet anket og 34 af dem blev omgjort, hvoraf 10 af dem er ændret, fordi Ankestyrelsen har været helt eller delvist uenige i afgørelsen.

– Jeg synes, det er alt for mange sager, vi får hjemvist til fornyelse og ændret, og det kan jo blandt andet skyldes, at vi ikke har oplyst sagen godt nok, og det er noget af det, vi skal arbejde på.

– De 53 sager, som er blevet anket, handler primært om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, men man skal dog huske på, at vi har omkring 450 sager i familierådgivningen med familier med børn eller unge, der har et handikap, og heldigvis er størstedelen glade for det arbejde vi laver, siger Anja Hededal, der er Områdeleder af Familierådgivningen i Center for Børn, Unge og Familier.

Undgå de her sager

– Lige præcis de familier, der kommer i klemme i systemet, blandt andet fordi behandlingstiden hos Ankestyrelsen er meget lang, er noget vi har fokus på, og det er helt sikkert et problem.

– Det vi har gjort i 2017 er at vi har en konsulent siddende, der undersøger sagerne i denne her genre. Hun trækker dem fra et digitalt system hvor hun kontrollerer, at alle sagsbehandlingstrinene bliver rigtig fulgt og oplyst, og at forældrene er oplyst, som de skal. De fejl og mangler, hun finder, tilbagemelder hun til mig og teamet, og så laver vi en samlet opkvalificering så vi kan undgå de her sager. Det ser heldigvis anderledes ud for 2018 indtil videre, fortæller Anja Hededal.

Et systematisk problem

Jakob Svendsen er bestyrelsesformand i LEV’s Helsingørafdeling, der er en forening for mennesker med udviklingshæmninger og pårørende, og han snakker ofte med forældre til børn med handicap.

– Det, vi hører fra vores medlemmer, er, at der blandt andet kan være nogle problemer i overgangen fra at være barn til voksen, hvor folk har svært ved at komme ind på STU- uddannelser (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Red.) og finde et sted at bo.

– Et eller andet sted er jeg rystet over så stor en omgørelsesprocent som tilfældet er i Helsingør Kommune, og det må få kommunen til at tænke over, hvad det er for en politik, de prøver at få gennemført.

– Det er jo ikke godt nok, at mere end hver anden sag, der bliver anket, er forfejlet. – Det viser jo, at der er et systematisk problem, siger Jakob Svendsen.

fylder hos familierne

En anden der oplever, hvordan ankesagerne kan fylde hos familierne med handicappede børn er Lisbeth Kragh, der er formand for handicaporganisationers lokalafdeling i Helsingør.

– Det betyder jo rigtig meget for de familier, der skal bruge tid på det her. Familier, der har børn med handicap er i forvejen hårdt belastede med alt det, de skal i gennem. Så at man oveni købet skal køre sådan en ankesag og klage er ekstra hårdt for dem.

– Det er jo ikke engang alle, der har ressourcerne eller overskud til at klage, og derudover ved mange slet ikke, at de har ret til at klage, så der mangler helt sikkert noget mere oplysning til borgerne, for der er mange, der er havnet i en gråzone, og de er ikke engang til at se på statistikkerne, som det ser ud lige nu.

– Vi er gået i gang med at lave arbejdsgrupper og lyttermøder for at sætte større fokus på det her emne, siger Lisbeth Kragh.

Artiklen sidst ændret: 18. april 2018 13:55

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Jumbo Personal Computer, order nr. 1725099. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. Top

Job i Nordsjælland

Helsingør Bistro, 398962, 1724216, 20.000 visninger side
https://www.kunstnershoppen.dk/
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19
Viridis 25.000 visninger fra 1/5. Kunde 369687 ordre 1724844 logo/side
Lynhjem  Kunde nr. 34254  Ordre nr. 1725515  Antal visninger: 30.000 Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu