Af Victor Kuhlman

Andrea ventede på svar i næsten to år

Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19 side artikel

En lang behandlingstid fra Helsingør Kommune og Ankestyrelsen betød, at Andrea Koefoed Skaksen ikke fik sin hjælp i tide.

HELSINGØR: Andrea Koefoed Skaksen har ventet på svar i over to år i en sag om revalidering og en sag om efterværn, hvor hun blev erklæret for syg til efterværn, men for rask til revalidering.

Den lange ventetid har betydet, at revalideringen er forældet, men til gengæld er hun blevet godkendt til efterværn.

– De har trukket den så meget ud, at man ikke kan træffe en afgørelse på sagen om revalidering længere, siger Mia Koefoed, der er mor til Andrea Koefoed Skaksen, som grundet sine mange diagnoser for over to år siden søgte om revalidering og efterværn i Helsingør Kommune.

Revalideringen skulle støtte hende i forhold til hendes uddannelse, og efterværnet er en hjælp til unge, som har brug for ekstra hjælp i overgangen til voksenlivet. Begge anmodninger blev afvist af Helsingør Kommune, og begge sager har efterfølgende trukket ud i over to år.

Fik ikke den rigtige hjælp

Andreas historier er langt fra enestående og kommer i forlængelse af, at Helsingør Dagblad for nylig kunne berette om, at 53 sager fra børnehandicapområdet blev anket i Helsingør Kommune i 2017. De 34 blev omgjort.

Den lange ankeproces rammer borgere som Andrea Koefoed Skaksen, der har været nødt til at droppe ud af skolen, fordi hun ikke fik den rigtige hjælp af kommunen.

Hun har vand i hovedet, rygmarvsbrok, TCS (Tethered Cord Syndrome) og hulfødder. Derudover har hun en mindre hjerneskade og er blevet opereret over 20 gange på sine 20 år. De mange operationer og smerter har belastet Andrea, der har udviklet ADHD og angst.

10 måneder tog det i første omgang kommunen at beslutte, om Andrea var berettiget til revalideringen eller ej, hvilket endte i en afvisning.

Efterfølgende erkendte kommunen fejl i Andreas sag, hvor hun fik medhold i fire ud af seks klagepunkter. Det var blandt andet, at der var begået fejl i sagsbehandlingen, og at kommunikationen burde have været klarere.

– På de to år der er gået siden sagen startede, har hun været igennem otte operationer, og er i de år blev tilsvarende dårlig. Nu vil hun ikke på nuværende tidspunkt være berettiget til revalideringen, men det var hun for to år siden.

– Hvis nu hun havde fået revalideringen dengang, kunne det reelt have været, at hun kunne have klaret sit uddannelsesforløb. Helsingør Kommune har ikke overholdt helt basale ting, som skal være til stede for at træffe en faglig afgørelse, og det er ærgerligt, når det så går ud over os i forvejen pressede familier. Desuden bliver de i afgørelsen fra Ankestyrelsen kritiseret for ikke at sende sagen hurtigt nok afsted. Fra borgeren anker sagen, til at kommunen skal sende den ind, må der maksimalt gå fire uger.

– I det her tilfælde gik der tre måneder, og det var kun fordi jeg ringede ind og spurgte til udviklingen i sagen. Jeg er bange for, hvad der ville være sket, hvis jeg ikke havde ringet, siger Mia Koefoed.

Sagen om efterværn blev første gang anket i 2016, hvorefter der gik et halv år før den blev hjemvist til kommunen, fordi sagsbehandlerens afgørelser var ugyldige, grundet en manglende børnesamtale.

Efterfølgende gik der ni måneder før kommunen traf afgørelse i sagen, hvor de fastholdte deres afgørelse.

Herefter blev afgørelsen anket igen, hvilket der så kom et endeligt svar på i januar 2018, hvor familien fik fuldt medhold, hvilket har betydet, at Andrea efter to år er kommet med i en efterværnsordning.

– De har fået sat gang i en ordentlig kontaktpersonsordning til hende, men det har haft voldsomme personlige konsekvenser for Andrea, og hun er sat helt tilbage.

– Alt det hun havde lavet med sin kontaktperson før hun var 18, skal man jo starte forfra på. Der er ikke nok struktur og faglighed i Familierådgivningen, og de argumenter som de har lagt til grund for deres afslag på efternævn, er de selv samme argumenter som Ankestyrelsen bruger for at godkende efterværnet. Man får jo indtrykket af, at de læser retningslinjerne, som fanden læser biblen, siger Mia Koefoed.

Fuldstændig kritisabelt

For Mia Koefoed og familien har det været en lang og hård proces, og hun føler ikke at kommunen lever op til sit ansvar.

– Det er virkelig ikke i orden, at når man har børn med så store udfordringer, hvor man er inde og ude af hospitaler og til et utal af møder i tide og utide, også skal kæmpe en kamp for at hun får, hvad hun reelt har krav på.

– Det er fuldstændig kritisabelt, og man kommer til at have alt for mange forskellige kasketter på. Jeg føler at jeg er forældre, ledsager og sagsbehandler, fordi kommunen ikke kan leve op til sit ansvar.

– Det har store omkostninger for ens eget liv, job og ressourcer og, det er i forvejen krævende at have et barn med særlige behov, siger Mia Koefoed

Hjulpet hende før

Selvom det har været en hård periode for hele familien er Andrea Koefoed Skaksen nu, foruden sit efterværn, blevet godkendt til et ressourceforløb i Helsingør Kommune.

Det er gældende for de næste fem år, hvilket også er grunden til, at revalideringen ikke længere er aktuel.

– Hvis man nu havde trådt ind lidt tidligere og anerkendt at hun havde brug for støtte, kunne man have afklaret mange af de her ting tidligere, og dermed hjulpet hende før, siger Mia Koefoed.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Familierådgivningen inden den redaktionelle deadline.

Artiklen sidst ændret: 2. maj 2018 11:41

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win 1752485

Job i Nordsjælland

Tikøb bager  april19/20 10-15.000 win win 1751624
Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win 1752485
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger logo
HF Byg 353825 1723481  logo 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19
Nybolig april 19/20 10-15.000 win 1753046

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu