Der blver gravet en del i jorden i Højstrup for tiden. Men det sker alt sammen for at sikre bedst mulig vandforsying til boligerne - og til stadion. (Foto: Torben Sørensen)

Af Niels Berg

Stadion får sit eget vandrør

Jumbo Personal Computer, order nr. 1725098. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. side/logo

Helsingør Stadions superligabane skal vandes oftere end tidligere, og så falder i trykket i de private vandhaner. Derfor bliver et gammelt vandrør nu sluttet til igen.

HØJSTRUP: Det har undret flere at vandtrykket i hanerne rundt omkring i de små hjem omkring Slotsvænget, Ndr. Strandvej, Blokhusvej og andre steder i Højstrup i nogle måneder med jævne mellemrum har været lavere, når de nærliggende fodboldbaner samtidigt blev vandet. Forsyning Helsingør har gravet, lukket af, åbnet og gravet igen, fortæller en beboer i området.

En af årsagerne er, at behovet for at vande fodboldbanerne på Helsingør Stadion er blevet større, og desværre løber vandet i kvarteret gennem gamle støbejernsrør, som med årene er blevet indsnævret på grund af okkeraflejringer.

Den manglende gennemstrømningskapacitet betød, at trykket i vandhanerne i områdets boliger blev sænket, når banerne blev vandet.

Udelukkende stadionvand

Det er Forsyning Helsingørs plan at skifte jernrørene under Ndr. Strandvej ud med nye plasticrør, så der kan strømme mere vand igennem systemet.

Men indtil det arbejde går i gang, og det gør det formentlig efter sommeren, har forsyningsselskabet besluttet sig for at genbruge et støbejernsrør i området, som ikke har været brugt i nogle år.

- Røret er i løbet af ugen blevet sluttet til det eksisterende vandrørsnet, og det skal udelukkende bruges til at lede vand hen til stadion - ikke til drikkevand, fortæller afdelingsleder Henrik Backe fra Forsyning Helsingør Vand.

Fra jern til plast

Men der har i det hele taget været gravet en del i området på det seneste. Fem gange er der opstået lækager i de gamle støbejernsvandrør, der ligger under Blokhusvej, Slotsvej og Ndr. Strandvej i løbet af den ekstra kolde marts måned.

Det har også ført til fald i trykket i de lokale vandhaner. Men lækagerne er hver gang blevet udbedret, og dermed har det også været nødvendigt at udføre en del gravearbejder i kvarteret.

Støbejernsrørene i Højstrup - og i resten af kommunen for den sags skyld - bliver gradvist erstattet af plastrør, som er langt bedre til at følge bevægelser jorden og mere modstandsdygtige over for temperaturskift, end støbejernsrørene.

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

  • Søg i vores arkiv
  • Nem og hurtig adgang
  • Læs os på farten
  • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 7. maj 2018 11:24

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Engagerer du dig i en idrætsklub?

Job i Nordsjælland

Madam Sprunck, Kunde nr. 220955, Ordre nr. 1725351, 25.000 visninger logo/side
Franci, 1720789, 345901, 20000 visninger logo/side
rafn-woldsen, Ordre 1725631,  kunde 275797, 25.000 visninger side
Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger logo
Euronics  win win top  30.000 16/4- 18-april 19 1723144

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu