Konservative Benedikte Kiær er borgmester i Helsingør.

Af Helsingør Dagblad

Livechat med borgmesteren: “Vi er ramt af stor personaleudskiftning og meget nyuddannede medarbejdere”

Apperupvej e-mægler 397432 – logo side artikel 40.000 win, Skift til Wilstrup 20/12. Skift 22/3

Borgmester Benedikte Kiær besøgte i dag Helsingør Dagblads Facebookside i en time, hvor hun besvarede spørgsmål fra alle, der havde lyst til at spørge.

Parkeringspladser, skolebyggeri og stadion var blandt andet nogle af de emner, der blev berørt af den konservative borgmester.

Her får du et uddrag af livechatten:

Tina Kyhl: Hvordan sikrer vi at der i fremtiden ikke er for mange tomme butikslokaler i centrum?

Benedikte Kiær: Kommunen skal sikre, at vores handels-steder ikke bliver udvandet ved at give lov til butikker spredt rundt i kommunen. Og så skal vi sikre, at butikkerne/detailhandlen kan udvikle sig. Men alle os, der bor her, skal huske at bruge vores lokale butikker mv. ligesom detailhandlen skal tilbyde spændende produkter, gode åbningstider, god service og gode oplevelser. Heldigvis hører jeg fra udlejerne, at det ikke er svært at leje ud i øjeblikket. Og ser vi på fremtidsforskningen, så melder eksperterne, at Helsingør fortsat vil have butikscentre.

Jonathan Rosenberg Abel: Er der fra politisk side nogle snarlige tiltag omkring trafikken på Kongevejen? Jeg tænker på luftforureningen på denne strækning fra lastbiltrafikken, og den problematik det medfører.

Benedikte Kiær: Vi er i dialog med vejmyndighederne. Det er ikke kommunens vej men statens vej, og derfor kræver det at få staten med til at forbedre miljøet på Kongevejen.

Trine Lundbak: Helsingør kommune halter enormt efter andre kommuner hvad angår behandlingssager, underretningssager, ankesager osv.Kunne du tænke dig at få orden på nogen af disse sager, før at man begynder at lokke nye familier til? Jeg har ikke selv sager i kommunen, men sidder til dagligt og ser disse sager. Derfor undrer det mig at der ikke bliver gjort en ekstra indsats.

Benedikte Kiær: Nej, vi halter ikke efter. Vi har nogle af de samme udfordringer som andre kommuner. Husk – de 53 sager er ud af rigtig mange sager (over 800 om året på børneområdet) og det er mest hjemvisning vi rammes af, hvilket heller ikke er godt nok. Det knokles der for at få rettet op på – men som jeg skrev, er vi ramt af stor personaleudskiftning og meget nyuddannede medarbejdere. Der bliver gjort en ekstra indsats. Både internt i familierådgivningen, men også med den helhedsorienterede indsats hvor vi allerede nu oplever nogle rigtig gode succeshistorier. Men den helhedsorienterede indsats er kommet i stand ved, at vi også sammen med 8 andre kommuner er blevet fritaget fra en masse regler i frikommuneprojektet, regler som forsinker og som er kontraproduktive for fremdrift i sagerne.

Læs resten af chatten her.

Artiklen sidst ændret: 16. juli 2018 18:32

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Fliserensning.dk april 19/20 15-20.000 win 1753334

Job i Nordsjælland

Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo
Lynhjem  Kunde nr. 34254  Ordre nr. 1725515  Antal visninger: 30.000 side/logo
Petersen ure-smykker, 373613, 1724569, 25.000 visninger logo
Madam Sprunck/Strejf 220955, 1725351, 25.000 visninger logo/side
AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu