Efter konkurser og ubetalte regninger kræver kommunen nu, at der skal være styr på papirerne, økonomien og branchekendskabet, hvis en restauratør med tilknytning til Axeltorv vil flytte en del af sit serveringsområde ud på de ledige torvepladser til sommer. (Foto: Lars Johannessen)

Af Niels Berg

Skærpede krav til restauratører der vil servere på Axeltorv

Apperupvej e-mægler 397432 – logo side artikel 40.000 win, Skift til Wilstrup 20/12. Skift 22/3

HELSINGØR: Helsingør Kommune har tre ledige arealer til udeservering på Axeltorv.

På sit kommende møde skal By-, Plan- og Miljøudvalget beslutte, hvilke betingelser ansøgerne skal opfylde for at kunne søge om at servere på et af areal, og hvilke kriterier Center for By, Land og Vand skal bruge når der skal træffes beslutning om, hvem de enkelte arealer skal lejes ud til.

Bortset fra de sædvanlige krav til eksempelvis toiletadgang og krav fra fødevaremyndighederne indstiller Center for By, Land og Vand, at de interesserede restauratører nu også skal kunne stille med reviderede regnskaber for de seneste to års drift. Hvis det ikke er muligt, skal kommunen kræve kontospecifikationer.

Desuden skal restauratørerne kunne fremvise kopi af pas og sygesikringskort og dokumentation for opholds- og arbejdstilladelser i Danmark. Forvaltningen vil også se nærmere på, om restauratørerne har gæld til det offentlige.

Lejemålene kommer til at løbe fra sommeren 2018 til og med september 2020. Da udløber lejeaftalerne for alle fem lejemål.

Artiklen sidst ændret: 12. juli 2018 12:50

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19 top

Job i Nordsjælland

Borgerkroen 379696, 1754488 10-15.000 win juni 19/20
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Berner Pedersen, maj 19/20,  15-20.000  win ordre 1752756, skift juni
Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627
Snevig april 19/20 15-20000 win win 1751730

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu