(Foto: Torben Sørensen)

Af Jesper Munch Nielsen

Helsingør Kommune frygter: Kaos for børn i daginstitutioner og sammenbrud for boliganvisning

Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

Børn fra Helsingør Syd-boligområdet risikerer at skulle busses til daginstitutioner andre steder, mens børn udefra skal køre den anden vej til institutioner i Helsingør Syd.

GHETTO: Hvis Transport, Bygnings- og Boligministeriet fastholder, at en række boligområder i Helsingør skal regnes for at være et stort, samlet boligområde, der havner på listen over udsatte boligområder i Danmark, så vil det give Helsingør Kommune og berørte borgere voldsomme praktiske problemer, fastslår Helsingør-borgmester Benedikte Kiær efter at indsamlet informationer om konsekvenserne. Problemerne vil blandt andet ramme børn i daginstitutioner i det pågældende Helsingør-område, men også børn i mange andre områder, forudser Kiær.

Der er ifølge kommunale embedsmænd reel risiko for, at børn i Helsingør Syd-boligområdet, som omfatter Vapnagård, Lerbakken, Borupgård og Nøjsomhed med Nordvej og Sydvej, skal køres i busser til institutioner uden for boligområdet, mens børn fra andre boligområder og måske andre byer som for eksempel Espergærde skal køres i bus til daginstitutioner i Helsingør Syd-området for at gå dér. Borgmester Kiær fra De Konservative er rystet over situationen, der bunder i en regel i en ghetto-aftale i Folketinget om, at de enkelte dagsinsititutioner i udsatte boligområder kun må have et nyoptag på 30 procent lokale børn.

– Det her er altså voldsomme konsekvenser, hvor det kan ende med en omfattende buskørsel af børn fra det udsatte boligområde, som skal til institutioner andre steder, når vi har ramt de 30 procent, og så børn udefra, som skal køres til de her instititutioner, fordi der er plads i dem. Det er meget alvorligt, og det sætter reelt det frie daginstitutionsvalg ud af spil, siger Benedikte Kiær.

Ikke en ghetto

Som tidligere omtalt i Helsingør Dagblad har et flertal i Folketinget vedtaget en ny plan for at bekæmpe ghettoer og parallelsamfund i Danmark. I forbindelse med den plan viser en opgørelse fra Transport, Bygnings- og Boligministeriet, at et boligområde ved navn Helsingør Syd med knap 6.000 beboere og over 2.770 boliger er blevet sat på listen over de udsatte boligområder.

Kommunen anført af Kiær har protesteret over den situation – i første omgang med argumenter om, at Helsingør Syd på ingen måde er et sammenhængende boligområde, og at Helsingør Syd-konstruktionen betyder, at kommunen og boligselskabet mister muligheder for at sætte ind med brugbare værktøjer over for de eksisterende ghetto-problemer i Nøjsomhed, fordi Nøjsomhed-området ‘kun’ kategoriseres som et udsat boligområde under Helsingør Syd-paraplyen, ikke som en ghetto for sig selv.

Sprogprøver i skoler

Nu peger kommunen så på, at det for beboere i Lerbakken og Borupgård får store konsekvenser at blive koblet på det langt mere problemramte område Nøjsomhed og i mindre grad Vapnagård i et samlet udsat boligområde. Det handler om daginstitutioner og også skoler.

Ifølge en embedsmandsvurdering skal kommunen fremover bruge mange ressourcer på at indføre sprogprøver i 0. klasser på skoler, hvor mere end 30 procent af børnene er bosat i Helsingør Syd-området – på trods af, at et stort flertal af disse børn er etnisk danske børn.

– Det bliver tungt og dyrt, forudser borgmesteren.

Boliganvisning vælter

Benedikte Kiær frygter også, at mange borgere vil blive ramt af, at kommunens mulighed for at anvise boliger til klemte borgere påvirkes voldsomt af den nye ghetto-aftale og Helsingør Syd-konstruktionen.

– Vi bliver meget alvorligt ramt på muligheden for at anvise boliger. Kommunens boliganvisning vil simpelthen bryde sammen, frygter vi. Det er meget, meget uoverskueligt og svært at få løst, siger Benedikte Kiær.

Vanskeligheden er, at kommunen ikke kan anvise udsatte borgere en bolig i et udsat boligområde. Og når Helsingør Syd repræsenterer næsten 2.800 ud af de cirka 8.400 almene boliger i kommunen, er det et gigantisk problem, mener borgmesteren. Borgere med behov for en billig almen bolig vil ikke længere kunne få en sådan anvist i for eksempel Borupgård.

Hænger ikke sammen

På tirsdag skal situationen diskuteres i Helsingør Byråds økonomiudvalg. Kiær regner med, at politikerne kan samles om et forslag om at tage kontakt til ministeriet med et krav om, at Helsingør Syd-boligområdet bliver splittet op i mindre dele.

– Det hænger jo ikke sammen. I Nøjsomhed er problemerne tunge, men sådan er det ikke i for eksempel Borupgård. Og at de forskellige boligområder bliver klumpet sammen ødelægger grundlaget for vores arbejde, fordi det så giver et falsk billede af Nøjsomhed. Ideen med den nye ghetto-aftale var jo, at man skulle kunne målrette indsatsen mod parallelsamfund, her sker det stik modsatte, siger Benedikte Kiær.

Politikerne vil også vedtage at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kulegrave ghetto-problemerne i Nøjsomhed og have fokus på situationen på Vapnagård.

Artiklen sidst ændret: 19. maj 2018 06:32

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Divino 372881 1756411 15-20.000 win juni 19/20

Job i Nordsjælland

Borgerkroen 379696, 1754488 10-15.000 win juni 19/20
Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side
Fliserensning.dk april 19/20 15-20.000 win 1753334, skift 3/5, 2/7
Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win  1753053
Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu