Valgkampen er skudt i gang – i naturen!


Af Mads Birch

Thor Hjarsen arbejder som biolog i WWF Verdensnaturfonden og er desuden formand for den lokale naturforening Hellebæk Kohaves Venner og kører på en gammel BMW-motorcykel.

Jeg ved ikke, om I har set det? Men os ”naturnørder” har! Valgkampen til næste folketingsvalg er allerede skudt i gang. Og det er med naturen som omdrejningspunkt. Så I kan tro, vi er mange med sidelommer i bukserne, kikkerter, lupglas og insektnet, som er spændte på den kommende valgkamp. Får naturen endelig plads i politikernes hjerner og hjerter? Vil du nu langt om længe gøre noget ved biodiversitetskrisen, insektdøden, og naturens tilbagegang?

Startskuddet var Socialdemokratiet og SF, der under overskriften ”Vild natur skal redde vores dyreliv” i den forløbne uge bekendte, at såfremt de får magten efter et valg, så skal der ske noget seriøst for at rette de mange truede arter i vores land.

For eksempel mener de to partier, at der skal udlægges 75.000 ha urørt skov, svarende til mere end 100.000 fodboldbaner. Urørt skov er et noget kedeligt, teknisk ord for vild skov – altså skov uden skovdrift, der får lov at passe sig selv. De to partier foreslog også, at staten skal gå forrest og udlægge op mod halvdelen af statsskoven til natur!

Så ud over den nuværende regerings ambitiøse plan om at udlægge 20% af statsskovene til natur, så lægger S og SF nu næsten 38.000 hektar vildskov oven i kurven. Hertil kommer endda planer om 15 store, sammenhængende naturområder med vildere natur, græsædere og fyldt med oplevelser. Bliver udspillet en realitet, kan vores egen Hellebæk Kohave og omkringliggende skove, med Teglstrup Hegn og Hammermølle skov med sine næsten 1.000 hektar, meget vel blive en del af dette.

Udspillet kan kun ses som et modsvar til den siddende regerings Naturpakke, og det peger i retning af, at vores fælles natur vil få en vigtig plads i den kommende valgkamp. Noget, vi som naturelskere og brugere kun kan hilse varmt velkommen! Det tror jeg faktisk, de fleste danskere kan.

Lad mig sige det lige ud: Udspillet markerer et tiltrængt retningsskift i dansk naturpolitik. Grundlæggende gør det nemlig op med de sidste 40 års forestillinger om naturen som en syg patient, der skal passes og plejes af mennesker.

Naturen kan naturligvis passe sig selv – både i Danmark og ude i den store verden. Det vigtige er dog, at vi mennesker genetablerer og giver plads til nogle af de naturlige økologiske processer, som vi har mistet i vores velplejede og intensivt udnyttede landskab:

• Et lavt græsningstryk hele året rundt med hårdføre kvæg- eller hesteracer, som simulerer de nu uddøde græsædere som kæmpehjort, urokse med mere.

• Naturlige variationer i vandstand – dvs periodevise oversvømmelser og tørke. Man kalder det naturlig hydrologi.

• Ild! Ja, ild og brand i naturen skaber nye levesteder for fremspiring af planter, voksesteder for svampe og der findes sågar insekter som er tilknyttet områder med brændt ved og aske.

Urørt skov betyder ikke, at mennesker ikke kan eller må komme i skovene. Det betyder bare, at skovene ikke skal bruges til at lave tømmer eller flis, men derimod skal selv have lov til at udvikle sig naturligt. Og der skal fortsat laves stier, udsigtstårne og formidlingscentre til borgerne, børnehavebørnene, skolerne, turister og alle andre, der vil opleve den nye og spændende natur. Vores skove vil ændre sig betydeligt over de næste 50-100 år – og blive meget rigere på natur, liv og oplevelser.

Og hvis politikerne nu begynder at overbyde hinanden med, hvad de vil for naturen, så bliver det utroligt spændende – og ikke mindst måske den tiltrængte redning for en lang række skovlevende dyre- og plantearter. Ikke mindst er det nødvendigt for at modvirke ”biodiversitetskrisen”, som vi også oplever herhjemme med sommerfugle og fugles tilbagegang.

Vores lokale politikere kan naturligvis også lægge sig i selen for naturens skyld og dermed støtte deres partifæller i Christianborg – uanset partifarve. En lang række landarealer i kommunen bortforpagtes i dag til landbrug – i stedet kunne der her gives plads til natur Endda uden nævneværdige økonomiske tab for skatteborgerne. Men mere om det en anden gang!

Artiklen sidst ændret: 24. maj 2018 15:30

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018