Af Niels Berg

Retspræsident: “Nu kan der ikke tages flere penge fra domstolene, uden at det går ud over borgerne”

Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side

PENSIONERING: I det meste af den tid, Birgitte Holmberg Pedersen, 69, har været præsident for Retten i Helsingør, har hun været nødt til at gennemføre besparelser på knap to procent hvert år.

Det har været vanskeligt at leve op til, hvis det ikke skulle gå ud over borgerne, og desuden har det budt på hårde menneskelige udfordringer inden for murene i retsbygningen på Prøvestensvej i Helsingør.

– Når skiftende regeringer bevidstløst kræver, at vi skal spare på drift og løn år efter år, går det ud over det administrative personale. For ganske få år siden kunne vi ikke længere leve op til sparekravene uden at fyre fire af vores medarbejdere. Det er det værste jeg har været med til i min tid som leder, siger Birgitte Holmberg Pedersen, som efter knap 12 år på posten forlader stillingen som retspræsident i Helsingør den 1. juni for at gå på pension.

Hun finder spareiveren paradoksal.

– For resultatet er, at juristerne og dommerne i højere og højere grad må udføre det arbejde, som kontormedarbejderne tidligere klarede, og det er alt for dyrt, siger hun.

Bægeret et fyldt

– Efter min bedste overbevisning har vi hidtil kunnet leve op til sparekravene uden at det er gået ud over den service, vi skal levere til borgerne og uden at retssikkerheden har været i fare. Men jeg mener, at vi nu er nået til et punkt, hvor der ikke kan spares mere på domstolene uden at det går ud over borgerne, siger Birgitte Holmberg Pedersen.

Den afgående retspræsident står ikke alene med sin kritik af de økonomiske vilkår, som de danske domstole er underlagt.

– Det er bred enighed blandt mine kolleger ved de andre retter om, at sparekravene er for hårde. Vi gør konstant opmærksom på problemet. Domstolsstyrelsen kæmper for vor sag, men det bider ikke på Finansministeriet, siger retspræsidenten, som mener, at ministeriets regnemodeller trænger til en revurdering.

– Mål- og resultatstyring er nødvendigt, men det er påkrævet, at man fremover gør det på en relevant måde, mener retspræsidenten.

Konstant stressramte ansatte

For Birgitte Holmberg Pedersen er det altafgørende, at tilliden til de danske domstole bliver bevaret.

– Det danske retssystem er det retssystem, der nyder størst tillid blandt alle retssystemer i verden. Det skyldes ganske enkelt, at domstolenes medarbejdere ikke er korrupte, at medarbejderne er fagligt stolte, og at vi ikke tager parti. Jeg frygter for, at alle besparelserne kan gå ud over kvaliteten og dermed underminere tilliden til domstolene, siger Birgitte Holmberg Pedersen.

Retspræsidenten fortæller, at de kontoransatte i retsbygningen har taget dele af den konstant øgede arbejdsbyrde med sig hjem.

Også selv om ledelsen gør, hvad den kan for at rationalisere og har bedt dem om at glemme jobbet, når de forlader arbejdspladsen.

Men det er lettere sagt end gjort, når ansvarsfølelsen er så stærk som den er. Derfor er der også til stadighed medarbejdere ved Retten i Helsingør, som er syge af stress, siger Birgitte Holmberg Pedersen.

Myter og åbne døre

I løbet af de år, hun har stået i spidsen for Retten i Helsingør – Danmarks smukkeste retskreds, som hun kalder den – har der i det hele taget været mange udfordringer.

Retskredsreformen, den digitale omlægning og flytningen af Retten i Helsingør fra Helsingør centrum til de nuværende bygninger for blot at nævne et par stykker. Men Birgitte Holmberg Pedersen synes ikke, hun har haft et hårdt job.

– Tværtimod – jeg synes, det har været fantastisk.

Hun glæder sig blandt andet over, at det stadig ikke er nødvendigt at benytte sig af sikkerhedsvagter ved rettens døre.

– Retten ligger i et roligt hjørne af Danmark, hvor det ikke er nødvendigt at sikre retten på den måde. Og jeg tror det vil fortsætte, blandt andet fordi ungdomskriminaliteten gennem de senere år er halveret. Det er en meget glædelig udvikling, og opfattelsen af, at det bare er en hård kerne, som har overtaget den hårde kriminalitet, er ikke rigtig. Tallene viser, at kriminaliteten falder over hele linjen – også blandt dem, der begår grov kriminalitet, fastslår hun.

Bliver i “Kartoffelrækkerne”

Birgitte Holmberg Pedersen har gennem hele sit virke i Helsingør boet i “Kartoffelrækkerne” på Østerbro i København sammen med sin mand Jakob Lange.

– Og selv om der er smukt i Helsingør og omegn, så har vi aldrig overvejet at forlade vores kvarter i København. Vi bliver der til vi skal bæres ud, siger retspræsidenten.

Hun ønsker at overdrage en retskreds, som er kendt for høj kvalitet i sagsbehandlingen og for respekt, åbenhed, samarbejde og dialog.

– Det må meget gerne være det, borgerne nu og i fremtiden vil forbinde med Retten i Helsingør – og skulle nogen borgere på et tidspunkt have oplevet noget andet, så skyldes det de problemer, som de økonomiske forhold har budt os, siger siger den afgående retspræsident.

En lykkelig pensionist

Birgitte Holmberg Pedersen vil blandt andet fylde sit otium med havearbejde, læsning og med at følge med i samfundsdebatten.

Hun er ikke nervøs for pensionisttilværelsen, som ellers kan “komme bag på” mange.

– For i alle de 43 år, jeg har arbejdet, har jeg elsket det. Det siges, og med rette tror jeg, at mennesker, der går på pension efter et langt og lykkeligt arbejdsliv, også bliver lykkelige pensionister. Alene af den grund, at de kan se tilbage på arbejdsårene med et meget stort smil og uden at fortryde noget, siger Birgitte Holmberg Pedersen.

– Sådan vil det også blive for mig, tilføjer hun.

Birgitte Holmberg Pedersen bliver efterfulgt af nuværende dommer ved Glostrup Ret Henrik Johnsen.

Artiklen sidst ændret: 29. maj 2018 12:47

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Forsyning 375774 1729995 15-20.000 win juni 19/20

Job i Nordsjælland

Nyrup hus center for job 1755113, 15.000-20.000 win maj 19/20
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19
Casper Andersson 325793 juli 19/20 20-25.000 1752476
Secomondo 500007, 1755712, 15.-20.000  win maj 19/20
Nyrup hus center for job 1755113, 15.000-20.000 win maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu