Af Asger Lind Krebs

Helsingør Kommune: Kendt advokat byggede ulovligt

Ifølge Helsingør Kommune har den kendte advokat Christian Harlang sammen med sin hustru ulovligt bygget en platform til parkering på skrænten mod kysten ved sit sommerhus på Nordre Strandvej i Hellebæk. Harlang er uenig i kommunens afgørelse og har anket til Planklagenævnet.

HELLEBÆK: En parkeringsplatform anlagt på kystskrænten på Nordre Strandvej er ulovligt opført og skal fjernes.

Det har Helsingør Kommune truffet afgørelse om.

Uden at have fået tilladelse anlagde advokat Christian Harlang sammen med sin hustru i 2012 en platform ved parrets sommerhus på Nordre Strandvej i Hellebæk.

Platformen blev senere omdannet til parkeringsplads.

Parrets håndværkere ændrede desuden hele terrænet og støbte fundament under parkeringsplatformen. Det vurderer Helsingør Kommune ud fra besigtigelse på stedet og fotodokumentation.

Lokalplan 4.8

Kommunen vurderer, at byggearbejdet strider mod den lokalplan for området, der var gældende i 2012.

I 2012 var det Lokalplan 4.8,, der var gældende for området ved sommerhuset.

I planen står blandt andet:

Lokalplanen har til formål at sikre den eksisterende kystskrænt mod bebyggelse.”

Samt:

Ejendommens ubebyggede arealer skal fremtræde som beplantede grønne områder.”

Samt:

Der må ikke uden byrådets særlige tilladelse foretages ændringer af eksisterende terræn ved afgravning eller påfyldning.”

Kommunens afgørelse

Den 21. februar 2018 traf kommunen sin endelige afgørelse om parkeringsplatformen. Her afviste kommunen at give en landzonetilladelse til en lovliggørelse af platformen.

i stedet blev ejerne pålagt at fjerne parkeringsplatformen og genskabe kystskrænten.

Kommunen påbyder jer som følge af afslaget at fjerne platformen og retablere terrænet til det oprindelige – som før byggerierne – inden: 1. maj 2018″, lyder den ordrette afgørelse fra Helsingør Kommune.

Ud over parkeringsplatformen kræver Helsingør kommune også, at en solkrog, skure og et halvtag ved ejendommen bliver fjernet.

Harlang afviser

Christian Harlang og hans hustru har klaget over kommunens afgørelse til Planklagenævnet.

I en mere end 20 sider lang skrivelse hævder parret blandt andet, at ejendommens udseende er i overensstemmelse med lokalplanen, ligesom parret vurderer, at der generelt er tale om en æstetisk forbedring fra et gammelt sommerhus i forfald til en moderne bygning.

Helsingør Dagblad har ringet til Christian Harlang, men han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Lang proces

Der er gået mere end fem år, fra parkeringsplatformen blev anlagt, til Helsingør Kommune i februar 2018 krævede den fjernet og skrænten retableret.

Og der er ikke nogen udsigt til, at sagen finder sin endelige løsning foreløbig.

I første omgang kan sagsbehandlingen i Planklagenævnet trække ud, måske op til et år.

Giver planklagenævnet Helsingør Kommune medhold, har Harlang mulighed for at trække sagen i byretten. Falder også den sag ud imod Harlang, kan parret anke afgørelsen til landsretten.

Artiklen sidst ændret: 29. maj 2018 11:17

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Har du spillet padel-tennis?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu