Stokrosen og de øvrige daginstitutioner i Espergærde kan se frem til fulde huse. (Arkivfoto Lars Johannessen)

Af Asger Lind Krebs

Byggeboom giver børneboom

Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x

BØRNELIV: I årevis har man talt om faldende børnetal og deraf følgende lukning af daginstituioner.

Men det ser ud til, at den snak i de kommende år forstummer godt og grundigt og erstattes af den noget mere muntre tale om, hvor der kan åbnes nye stuer og institutioner, så der er plads nok til at alle kommunens børn kan blive passet.

Årsagen til dette skal først og fremmest findes på en række byggepladser.Nye boligprojekter er godt på vej, blandt andet i Espergærde, Skibstrup og ved Gummistranden.

En del af dem, der flytter ind i de nye boliger, bliver børnefamilier, og det afspejler sig nu i kommunens seneste befolkningsprognose.

Kommunen har netop udarbejdet en ny befolkningsprognose. Ifølge den bliver der omkring 300 flere børn mellem 0-5 år i kommunen i løbet af de kommende fem år.

Sammenlignet med den tidligere prognose er det især i de kommende par år, der nu forventes langt flere småbørn. Der bor nu 3.322 0-5 årige børn i kommunen. I prognosen fra 2016 forventede man, at der i 2018 ville bo 3.194.

Og den udvikling vækker begejstring.

– Jeg synes, det er så skønt, at der sker den her udvikling. Det er en kæmpe stor glæde, at kommer flere børn, så dagsorden ikke skal handle om, at der skal lukkes skoler, siger næstformand for børne- og uddannelsesudvalget, Lisbeth Læssøe.

Børn skal passes. Og derfor vil det stigende børnetal kunne mærkes i behovet for daginstitutionspladser.

Ifølge prognosen vil der fra 2021 samlet i kommunen være underskud af institutionspladser. I Espergærde, hvor der i særlig grad er gang i kraner og gravemaskiner, forventes der at være behov for flere pladser allerede i 2020.

Om prognosen bliver til virkelighed er selvsagt afhængig af, om de planlagte byggeprojekter bliver realiseret. Alene i espergærde er der aktuelle planer om 400 nye boliger. og det er i høj grad disse boliger der skaber befolkningsudviklingen.

Politikerne i børne- og uddannelsesudvalget bliver på næste møde orienteret om den nye befolkningsprognose og pladsbehovet i daginstitutionerne. Og den nye befolkningsprognose vil blive indarbejdet i de kommende kommune-budgetter.

Og hos næstformanden er der ingen bekymring over, at der muligvis skal findes ekstra institutionspladser i de kommende år, især i Espergærde.

– Jeg er klar over, at der på sigt kan komme udfordringer med hensyn til pladser på daginstitutionerne, men så kigger vi på det og finder en løsning. Det her er en skøn udvikling, siger Lisbeth Læssøe, der selv bor i Espergærde.

Artiklen sidst ændret: 31. maj 2018 20:11

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Kan man sammenligne det arbejde, frivillige laver på Sundtoldsmarkedet med den indsats frivillige yder til for eksempel Hornbæk Havnefest?

BAAGØ,  maj 19/20 15-20.000  win 1753557, skift sep

Job i Nordsjælland

Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win  1753053
Frøsø april 19/20 , 15-20.000 win win 1752468
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x
Forsyning 375744, 1758728 15-20.000 win juli 19/20
Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5, skift 29/5 1751631

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu