Af Helsingør Dagblad

Klumme: Naturen er mere end biologi

Apperupvej e-mægler 397432 – logo side artikel 40.000 win, Skift til Wilstrup 20/12. Skift 22/3

Henrik Lieberkind er født i 1946. Han blev uddannet som folkeskolelærer i 79 med biologi og geografi som linjefag. Det med naturen har fyldt meget. Så meget at han fra 1991- 2016 var leder af Naturcentret Nyruphus.

Min uddannelse (som lærer i biologi og geografi + nogle år på universitetet i nordisk arkæologi) og senere virke bærer præg af min naturfaglige indfaldsvinkel. Naturen skal måles, vejes, beskrives og sættes i diagrammer og figurer. Det er den videnskabelige tankegang, at de optegnelser man laver, skal kunne kontrolleres og gentages.

Hvis man undersøger en skovbund med lysindfald – fugtighed – registrering af dyreaktiviteter, som f.eks. indsamling af smådyr i fangstbægere (som efter registrering selvfølgelig sættes ud igen), så skulle det undersøges igen, men nu på et andet tidspunkt. Derfor er det vigtigt, at man bruger de samme undersøgelsesmetoder som ved første undersøgelse.

En sammenligning af resultaterne af undersøgelserne er mulig og brugbar. Når det er vigtigt at måle og veje, så er det bl.a. fordi vi dermed kan dokumentere en forøgelse af eller minimering af mangfoldigheden. Det kan bruges i beslutninger om at etablere nye vådområder – lade en drænet skovbund blive til en lille skovsø – eller det negative om, at en væsentlig nedgang i antallet af insekter kunne skyldes ensidig landbrugsdrift med brug af forskellige kemiske hjælpemidler.

Denne superkorte intro beskriver hvordan ord – systematisk brugt – kan udbrede informationer og iagttagelser om naturen. Er det så hele billedet af naturen, der bliver brugt ved disse naturfaglige metoder? Nej, vi mangler noget, som er lige så væsentligt, især i formidlings og pædagogiske situationer. Det er, hvor den enkelte deltagers sanselige, følelsesmæssige og oplevelsesmæssige indtryk skal fastholdes og komme til udtryk i ord.

Haiku-digtning er en japansk digteform, der går tilbage til 16oo-tallet. Udgangspunktet er, at japanerne ikke bruger bogstaver, men skrifttegn til at udtrykke ord og meninger. Når vi ikke har tegn men bogstaver, bruger vi ordenes stavelser som ”tegn”. I et haikudigt skal der i alt være 17 tegn, fordelt på tre linjer med fem stavelser i første og tredje linje, samt syv stavelser i anden linje. For os er det vigtigt at huske at tælle stavelser og ikke ord. Derfor vil ordet ”som-mer-fug-le-ne” altså opfylde kravet til første og tredje linje. Et andet eksempel kunne være følgende lydbillede ”blip-blop-blip-blop-blip”. Som det forhåbentlig fremgår, så er det vores sanseindtryk, der er i fokus. Teksten og linjerne behøver ikke at hænge sammen, men de kan – altså ingen krav om rim og sammenhæng som i: ”Hist hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt”.

Min oplevelse en vinterdag:

Gråkoldeskyer frossen jord stive knolde

bidende kulde

Det imponerende ved denne metode er, at selv om alle deltagerne har stået de samme steder – set på de samme træer og hørt de samme fuglestemmer, så er de personlige oplevelser meget forskellige. Hver enkelt har prioriteret forskellige sanseindtryk. Digtene – læs arbejdsmetoden – giver nogle unikke oplevelser. Der er aldrig noget, der skal rettes, for oplevelsen er personens egen, fordi digtet kun skrives af én person. Det giver en stor grupperespekt, fordi alle oplevelser er lige. Hver deltager oplever en ”sejr”, for det de har lavet, kan ikke gøres bedre.

Begge former for ord – altså de, der er præget af en naturfaglige indfaldsvinkel og de sanselige, følelsesmæssige og oplevelsesmæssige, føler jeg, giver større forståelse og respekt for mennesker og natur.

Artiklen sidst ændret: 23. juli 2018 11:15

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Berner Pedersen, maj 19/20,  15-20.000  win ordre 1752756, skift juni

Job i Nordsjælland

Tikøb bager  april19/20 10-15.000 win win 1751624
Berner Pedersen, maj 19/20,  15-20.000  win ordre 1752756, skift juni
Casper Andersson 325793 juli 19/20 20-25.000 1752476
CPH Motorcykler, 501308, 1755176, 10-15.000 win maj 19/20
AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu