I dag er klasseloftet i Helsingør Kommunes folkeskoler på 24 elever. (Arkivfoto: Torben Sørensen)

Af Tine Zedeler

Budgetforslag : Hæv klassekvotienten og spar seks millioner kroner om året

Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 17xxxx

Forældre advarer mod spareforslag om at hæve klasseloftet til 27 elever.

HELSINGØR: Når politikerne mødes til budgetseminar til efteråret, er et af de forslag, de skal tage stilling til, om den gældende politiske beslutning om, at der maksimalt må være 24 elever i hver klasse skal ændres, og sættes op til maksimalt 27 elever istedet.

Det vil ifølge embedsmændenes vurdering medføre en besparelse på 6,19 millioner kroner årligt.

Kommunens beregning lyder på, at der med indførelse af et elevloft på 27 pr. klasse, vil kunne reduceres med 10 klasser ved at klassesammenlægge på tværs af alle afdelinger, inden for samme skoledistrikt på 0-5 klassetrin fra skoleåret 2019/2020.

Flere vil fravælge folkeskole

Den foreslåede klasseoptimering vil være fordelt med fire klasser i Espergærde skoledistrikt, én klasse i Snekkersten Skoledistrikt og fem klasser i Helsingør Skoledistrikt svarende til besparelsen på omkring seks millioner kroner, afhængig af det faktiske elevtal.

Det er ikke en god ide, hvis man spørger skolebestyrelserne, fremgår det af de høringssvar, der er vedlagt budgetforslaget.

– Skolebestyrelsen er ret sikker på, at en sådan beslutning vil få endnu flere ressourcestærke forældre til at fravælge folkeskolen, og det er som tidligere nævnt i strid med det løfte, Helsingør Kommune gav skolebestyrelserne i 2012, lyder det i et høringssvar fra Helsingør Skole med henvisning til den garanti politikerne udstedte i 2012, om at oprettelsen af storskoler ikke ville medføre klassesammenlægninger mellem afdelinger på en storskole.

– Skolebestyrelsen tilslutter sig ikke forslaget, da det ikke virker realiserbart. Det er antallet af elever på en årgang, der afgør om klassekvotienten bliver 24 eller 27. Skolebestyrelsen er bekymret for høje klassekvotienter på en skole, hvor der er mange elever, der skal have særlige indsatser, lyder det i høringssvar fra Snekkersten Skole.

Negative konsekvenser

– En forøgelse fra 24 til 27 børn i klasserne vil, forudsat at alle børn får samme antal minutter med de voksne i løbet af året, betyde 7 timer færre kontakt i skoleåret mellem barn og voksen. Umiddelbart lyder det måske ikke voldsomt, men hertil skal jo lægges, at den enkelte lærer har mindre tid til at understøtte folkeskolens krav om målstyring og inklusion i klassen i sin tilrettelæggelse og opfølgning af undervisningen, samt fire elever mere enten vil udbygge opgaven med forældresamarbejde med knap 16 procent årligt per lærer eller forringe omfanget af samarbejde tilsvarende for familierne, fremgår det af høringssvaret fra Hellebæk.

– En klassekvotient på 24 sikrer tid til den enkelte elev og kan tiltrække børnefamilier til Helsingør Kommune. Vi finder derfor forslaget om at hæve klassekvotienten til 27 problematisk. Det kan have negative konsekvenser for læring og trivsel, fremgår det af høringssvaret fra Hornbæk Skole.

Flere forslag

Forslaget om at hæve klassekvotienten er en del af et større budgetsparekatalog på børn- og ungeområdet, som også udarbejdes for kommunens øvrige områder.

Beregningsmodellen medtager en beregning om at hæve klassekvotienten til 26 elever, som vil medføre en samlet besparelse på 3,71 millioner kroner årligt. Hvis man hæver klassekvotentienten til maksimalt 28 elever, som ikke må overstiges ifølge Folkeskoleloven, vil det medføre en årlig besparelse på 8,67 millioner kroner fra 2020.

Det nuværende klasseloft på 24 elever blev indført af byrådet tilbage i april 2013. Dog er det muligt at hæve klasseloftet til 26 elever ved tilflytning.

Skolerne i Helsingør har en samlet gæld på omkring 22 millioner kroner.

Artiklen sidst ændret: 4. juni 2018 14:25

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Job i Nordsjælland

Nsnet.dk – læs online
BAAGØ,  maj 19/20 15-20.000  win 1753557
Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger logo
Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5 derefter nyt mat

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu