Af Asger Lind Krebs

Spareforslag: Ældre må nøjes med rengøring og tøjvask hver tredje uge

Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side

Ifølge Helsingør Kommunes administration kan man spare næsten 8 millioner kroner, hvis hjemmehjælpen nøjes med at give en hånd til rengøring og tøjvask hver tredje uge i stedet for hver anden, som det er tilfældet i dag. Forslaget møder både støtte og kritik.
Af Asger Lind Krebs

HJEMMEHJÆLP: 1.130 borgere i Helsingør kommune modtager hjælp til rengøring, tøjvask og skiftning af sengetøj hver anden uge.

Men hvis et nyt spareforslag bliver til virkelighed, må de i fremtiden nøjes med at få hjemmehjælp hver tredje uge.

Som optakt til efterårets budgetforhandlinger har administrationen udarbejdet spareforslag inden for de forskellige politiske områder.

I aften mødes politikerne i omsorgs- og sundhedsudvalget. Her vil de blive præsenteret for spareforslag for 14 millioner kroner inden for sundhed og omsorg.

Sparekataloget indeholder en række forslag til, hvor man kan skære i servicen. Men klart det mest omfangsfulde spareforslag er forslaget om at skære for 8 millioner kroner i hjemmehjælpen.

Og administrationen lægger ikke skjul på, at det er en besparelse, der vil kunne mærkes af borgerne.

Konsekvensen af at reducere i rengøring, støvsugning, tøjvask og skift af sengetøj til hjemmeboende borgere kan være, at hygiejnestandarden og indeklimaforhold påvirkes,” lyder det i administrationens vurdering af forslagets konsekvenser.

Konservativ støtte

I kommunens Seniorråd har forslaget været til høring. Og herfra lyder der skarp kritik.

– Vi synes ikke, det er en god idé med den slags besparelser. Det går ud over de ældre, der ikke kan klare sig selv, og det er ikke rimeligt, siger formand for Seniorrådet, Carsten Lind Olsen.

Kristina Kongsted sidder i omsorgs- og sundhedsudvalget for byrådets største parti, De Konservative.

Hun er ikke afskrækket af tanken om, at der skæres i hjemmehjælpen til rengøring, tøjvask og skiftning af sengetøj.

– Budgettet er som et puslespil, vi skal få til at gå op. Derfor kan vi være nødt til at prøve at reducere i rengøring og tøjvask som et forsøg og se, hvordan det hænger sammen. Jeg tænker, at rengøring ikke er det værste sted at spare, fordi det ikke er direkte personrelateret. Man føler jo ikke, at man får ekstra omsorg, fordi der er rent. Det er mere vigtigt at prioritere de områder, hvor menneskesjælen kan gå i stykker. Sjælen går ikke i stykker, fordi der ligger nullermænd i hjørnet, siger Kristina Kongsted.

Det argument køber Seniorrådets formand ikke.

– Det er i forvejen ikke en hovedrengøring, der er tale om. Der er tale om ældre og svage mennesker, som endnu mindre end os andre kan leve med bakterier og let kan blive syge, siger Carsten Lind Olsen.

Kristina Kongsted har dog også forbehold i sin opbakning til forslaget.

– Folk må ikke blive syge af det, så vi skal prioritere rengøring af køkkener og badeværelser. Men nogle nullermænd i hjørnet af stuen bliver man ikke syg af. Der ligger også nullermænd hjemme hos mig. Jeg støvsuger nok selv hver anden uge, og jeg har tre hunde.

Uhygiejnisk

Hos byrådets andet store parti, Socialdemokratiet, er der ingen opbakning til nogle af forslagene.

– Jeg synes ikke. at nogen af forslagene er særligt spiselige. Det er den borgernære velfærd, der bliver ramt. Og så bryder jeg mig ikke om, at forslagene er smurt ud over det hele i et tyndt lag, siger Lene Lindberg, der sidder i omsorgs- og sundhedsudvalget for Socialdemokratiet.

Hvor pengene så skal komme fra, har hun svært ved at sige på stående fod.

– Pengene skal findes. det kommer vi ikke uden om. Og vi må tale om det i partierne. Men ældreområdet er allerede spændt hårdt for, og for mig er det helt urimeligt, hvis der kommer serviceforringelser på det her område. I stedet kunne jeg ønske mig, at man hurtigst muligt får kigget på al den tid, der går med at registrere og kontrollere. Det vil jeg meget gerne af med, siger Lene Lindberg.

Uværdigt

Heller ikke udvalgsformand Mette Lene jensen fra Venstre støtter forslaget.

– Jeg synes ikke, at forslaget er spiseligt på nogen måde. En besparelse på tøjvask og rengøring er bare ikke i orden. Er man eksempelvis nattevæder, kan det ikke være rigtigt, at man skal lægge inde med 21 sæt beskidt sengetøj. Det bliver uværdigt. I det hele taget er der mange af de her spareforslag, hvor det går hen og bliver uværdigt. Kommunnen skal spare, men så må man skelne mellem, hvad der er kernevelfærd og rar velfærd. Det jeg kalder flødeskum. Men der er ikke meget flødeskum at finde på omsorgsområdet. Det ligger i andre budgetter, siger Mette Lene Jensen.

Hun peger selv på, at kommunen kan skære i støtten til diverse festivaler, og at byrådspolitikerne generelt set bør holde igen med ønskerne ved budgetforhandlingerne.

– I min verden skal vi have mere fokus på kernevelfærd og mindre fokus på næste valg. Som politikere skal vi få kommunen til at løbe rundt og give den service, som borgerne skal have. Det er vigtigere end at hver og en af os skal genvælges.

Færre aktiviteter

Et andet spareforslag går på at skære i aktiviteterne på kommunens plejehjem.

Forslaget går på at spare knap 2 millioner kroner på aktiviteter for plejehjemsbeboere.

I dag bruger personalet rundt regnet 18 minutter om ugen per beboer på socialt samvær og aktiviteter. Hvis forslaget vedtages, vil der blot være 7 minutter om ugen per beboer.

Heller ikke det forslag afskrækker Kristina Kongsted.

– Det kunne være en mulighed at spare på aktiviteter og opfordre til mere frivillighed. Måske man kan kigge på de plejehjem, der har mange frivillige hjælpere og hente inspiration. Det hele behøver ikke være lønnet arbejde.

Spareforslag omsorg og sundhed

Afskaffelse af telefonkontakt til hjemmeboende borgere

Reducering i rengøring og tøjvask for hjemmeboende borgere

Reduktion i rengøring/oprydning for hjemmeboende borgere med særlige behov

Afskaffelse af træningsydelser til borgere med lette begrænsninger

Øget brugerbetaling på madservice på plejehjem og træningscenter

Reducering af rengøring for plejehjemsbeboere

Øget brugerbetaling på madservice for hjemmeboende borgere

Reducering i aktiviteter på plejehjem

Reduktion i serviceloven § 18 tilskud og øvrige tilskud

Transport til genoptræning

Samlet besparelse: 14. millioner kroner

Artiklen sidst ændret: 7. juni 2018 12:47

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19

Job i Nordsjælland

Madam Sprunck/Strejf 220955, 1725351, 25.000 visninger logo/side
mestergartneren side+logo 25.000 win win 1. april og 1 år frem
Apperupvej e-mægler 397432 – logo side artikel 40.000 win
øresundsakvariet. Ordre 1724948. Kundenummer 373612. 25000 visninger Side/logo
Lynhjem  Kunde nr. 34254  Ordre nr. 1725515  Antal visninger: 30.000 Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu