Kristjan Gundsø Jensen er glad for den gode udvikling og håber, at den fortsætter. (Foto: Lars Johannessen)

Af Victor Kuhlman

Flere klarer sig selv

Petersen ure-smykker, 373613, 1724569, 25.000 visninger logo

HELSINGØR: det går altovervejende bedre med at få folk i job i Helsingør Kommune.

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er nemlig faldet med 3,2 procent fra første kvartal 2017 til første kvartal 2018.

– Jo flere borgere vi får ud af systemet, desto bedre er det også for kommunekassen, for så betales der ikke understøttelse, og samtidig får man en ny lønindtægt.

– Alle mine kollegaer er her, fordi de gerne vil være med til at hjælpe andre mennesker.

– For os kommer mennesket først, og så er det selvfølgelig dejligt, hvis vi kan bidrage til en bedre økonomi i kommunen, siger Kristjan Gundsø Jensen, der er centerchef for Center for Job og Uddannelse.

Det største spring er hos borgere, der modtager kontanthjælp, som er faldet med 10,4 procent.

– Der er blevet arbejdet målrettet med vores forskellige målgrupper, så det er dejligt, at det går fremad. Vi har fået nogle kontanthjælpsmodtagere i arbejde og andre i flexjob, hvor de laver det, de kan. Det handler om, at vi får sat nogle gode intensive indsatser op tidligt i forløbet. Derudover skal vi have dem så tidligt ud i virksomhederne i praktik, der ofte udmønter sig i en rigtig stilling, siger Kristjan Gundsø Jensen.

Et andet sted, hvor der virkelig er positive takter, er med antallet af flygtninge, der er kommet i selvforsørgelse eller i virksomhedsrettede forløb.

45 procent af alle flygtninge i Helsingør kommune er selvforsøgende, hvilket er et stort spring fra de tre procent, man havde i 2016.

– For to år siden afsatte byrådet flere midler, så vi kunne styrke indsatsen på flygtningeområdet, og det er det, vi begynder at se nu. Vi er selvfølgelig stolte af udviklingen, for det er virkelig et stort spring vi har lavet. Det gælder om, at få dem ind i nogle af de brancher, hvor man kan komme til som nytilkommet uden at kunne tale dansk, og hvor uddannelsesniveauet heller ikke behøver være det højeste.

– Der er mange, som er tilknyttet bygge- og anlægsbranchen til noget ufaglært arbejde, og ellers er der også mange forskellige jobs på hoteller og i restaurationen, som de godt kan løfte, siger Kristjan Gundsø Jensen.

Der er dog også områder, hvor tingene ikke ser lige så lyse ud.

Helsingør Kommune har set en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere på 4,4 procent, og det vil centerchefen stoppe med det samme.

– Det er et område vi skal have fokus på nu, for det skal selvfølgelig ikke begynde at stige. Jeg håber at den generelle gode udvikling fortsætter resten af året, og vi er også hjulpet af nogle gode konjunkturer, siger Kristjan Gundsø Jensen.

Artiklen sidst ændret: 11. juni 2018 11:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Cafe Hammermollen top

Job i Nordsjælland

Jobo vaskeklub logo april 17-april 18 40.000 win win 1723108
Holmen, 1723975, 12.000 visninger logo
Cafe Hammermøllen Logo, side og artikkelbanner
Rasmus Ebbe 388428 1723690 logo  25.000 win win 19/4 18-april 19
HF Byg 353825 1723481 top 40.000 win win 1. maj 18-1.maj 19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu