Af Jesper Munch Nielsen

“Det er fuldstændigt til grin”

Smoke n Steam  logo  384849 1723552 25.000 win win 18/4 18- april 19

Flere foreninger prosterede imod nedrivning af dele af historisk gård, men politisk flertal har sagt ja.

HORNBÆK: Reaktionen fortæller det hele. “NEJ, det er da ikke rigtigt?!” siger Lone Kuhlmann, leder af Hornbækegnens historiske arkiv, da Helsingør Dagblad kan fortælle hende, at et politisk flertal har godkendt, at størstedelen af den historiske ejendom Ledgaard på Engdalen i Hornbæk bliver revet ned for at gøre plads til boligbyggeri.

Det historiske arkiv har sammen med Helsingør-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening og Hornbæks historiske forening gjort indsigelse mod nedrivningen til kommunen. Men lige meget hjalp det. På et møde i Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø har flertallet på det seneste møde sagt god for nedrivningen.

– Det er fuldstændigt til grin. Det er det virkelig. Hvorfor har vi et system, hvor man kan gøre indsigelse, når der ikke er nogen, der lytter, og det alligevel bare er bygherrens projekt, som er det primært. Det er utroligt, og jeg er ked af at høre, at de har sagt ja til det her, men jeg er alligevel ikke overrasket, lyder det fra en skuffet Lone Kuhlmann.

Det var De Konservative og Socialdemokratiet, som i udvalget stemte for en tilladelse til ejeren af Ledgaard, der nu betyder, at tre af de fire længer kan rives ned – selv om de i kommunens ejendomsatlas er angivet som bevaringsværdige.

Otte boliger

Det er Tegnestuen Hornbæk, som på ejerens vegne har søgt om tilladelse til nedrivning af sidebygninger og nordfløjen på gården. Planen er at bevare hovedhuset og opdele det i to, mens der på de snart tomme kvadratmeter skal bygges to nye længer med hver tre boliger, så der i alt bliver otte boliger.

“Vi fastholder bebyggelsen som et gårdanlæg med bevaring af den eksisterende gårdsplads med pigstensbelægningen samt portbuen som hovedindgang, med en lav mur som erstatning for nordfløjen. Herved vil det samlede anlæg opleves som den oprindelige 4-længede gård”, er meldingen fra bygherren.

For 10 øre…

Den melding anerkendte De Konservative.

– Det er da rigtig, rigtig fint, at nogle gerne vil have bevaret denne her gård. Men der skal altså være for 10 øre bevaringsværdi i det. Det er der ikke her, hvor ejendommen er forfærdelig misligeholdt, forklarer Jens Bertram, konservativt medlem af udvalget for by, plan og miljø.

Formanden i samme udvalg er den radikale Christian Holm Donatzky. Han deler ikke flertallets holdning og stemte sammen med Enhedslisten imod tilladelsen til nedrivningen af de tre længer.-

– Jeg bøjer mig naturligvis for flertallet. Men Ledgaad er den bedst bevarede gård, vi har i det område. Det er da altid noget, at de vil bevare hovedbygningen. Jeg ved godt, at ejendommen er i dårlig stand, men det tilfører vores kommune kvalitet, at der bliver bevaret nogle af de oprindelige bygninger i kommunen, siger Holm Donatzky.

Ikke med rimelighed

I henvendelsen til kommunen forklarer Hornbæk Tegnestue, at sidebygningerne er i totalt forfald med nedstyrtningsfare for dele af nord- og østfløjen. Der er også råd i de bærende konstruktioner, skimmelsvamp og fugt.

Kommunens embedsmænd forklarede før udvalgsmødet, at Ledgaard “bærer en del af Horneby-landsbyens historiske fortælling og bør bevares, hvis de sidste historiske spor af landsbyen Horneby skal kunne ses for eftertiden”. Samtidig understregede Center for By, Land og Vand dog, at bygningerne har en så ringe tilstand, at de ikke med rimelighed ville kunne istandsættes og bruges som boliger.

Historie går tabt

Tanken er, at boligerne på stedet skal være lejeboliger. Det glæder trods alt Lone Kuhlmann.

– Det er da fint. Men det her er noget historie, der går tabt. Bygherren påstår, at ejendommen er i elendig stand. Ja, men hvis man har noget, man gerne vil bevare, så må man betale den pris, det koster, og så fortjener man også hjælp til det fra staten. Det er et dårligt argument, at det er billigere at rive ned og bygge nyt, siger Kuhlmann.

I derers indsigelse skrev de omtalte foreninger, at der skal “udvises respekt for de kulturhistoriske og landskabelige interesser, der fortsat knytter sig til området, hvor landsbyen Horneby lå. Derfor bør nedrivningsplanerne for ejendommen Engdalen 8 opgives, og den historiske Ledgaard bevares og genoprettes”.

Artiklen sidst ændret: 11. juni 2018 13:12

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Apperupvej e-mægler 397432 40.000 win

Job i Nordsjælland

prøvestenen logobanner
Nsnet.dk – læs online
øresundsakvariet. Ordre 1724948. Kundenummer 373612. 25000 visninger Side/logo
Backe vin 374334 1725521 7/5 og 1 år frem  Visninger pr. md. 25.000 delt i 2 mat. Vin logo og top. Gin sky og side
Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu