Et idéoplæg om at transportere flis til Helsingør med jernbane i stedet for med lastbiler indebærer et underjordisk anlæg her på Agnetevej, fortæller to af initiativtagerne, Jan Ryberg, lokaldemokratisk byrådsmedlem og Kim Laustrup, direktør i virksomheden C Rail Safety i Helelbæk.

Af Kirsten Moth

Nyt projekt: Privat konsortium vil køre flis til Helsingør med tog

Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo

Den øgede lastvognstrafik, der skal køre flis til Helsingørs nye kraftvarmeværk, belaster vores miljø alt for meget. Det mener en gruppe lokale investorer i et konsortium, der i stedet vil etablere et underjordisk jernbaneanlæg til 80 millioner kroner.

HELSINGØR: Et nyt, underjordisk anlæg ved Agnetevej, overfor Flynderupgårdmuseet ved Espergærde, hvortil toge primært om natten skal køre flis til det nye kraftvarmeværk i Helsingør. Fra anlægget ved Agnetevej føres flisen gennem nedgravede tunnelrør direkte til kraftvarmeværket på Energivej i Helsingør.

Dette er tanken bag et nyt projekt og idéoplæg om transport af flis via jernbane til Helsingør Kraftvarmeværk. Projektet er udarbejdet af konsulentfirmaet Moe A/S i samarbejde med direktør Kim Laustrup, C Rail Safety i Hellebæk, og bag initiativet og projektet står et privat konsortium, bestående af investorer, alle fra Helsingør-området.

Kan sættes i gang hurtigt

Det er først og fremmest ønsket om at undgå en øget lastbiltrafik gennem Helsingør og dermed mindske miljøbelastningen, der har fået investorerne til at lade idéoplægget udarbejde. Projektet koster ca. 80 millioner kroner og vil kunne sættes i gang allerede inden for få måneder.

Tanken har hidtil været, at det nye kraftvarmeværk får leveret flisen med lastvogne, enten fra landsiden eller med lastvogne, der har lastet flisen fra skibe på den omtalte nye erhvervs- og krydstogtkaj, der i givet fald placeres på Sdr. Strandvej lige syd for Helsingør Havn.

Helt væk fra lastbiler

– Vi vil helt væk fra lastbiler og udelukkende benytte el-togdrift. At sejle flisen til Helsingør og dermed sende mange lastvognstog gennem byen hvert døgn fra havnen til kraftvarmeværket, det kan nærmest kun gøre sagen endnu værre med endnu flere lastbiler op og ned ad Kongevejen, siger Jan Ryberg, byrådsmedlem for Lokaldemokraterne og med i konsortiet bag idéoplægget samt Kim Laustrup, direktør i virksomheden C Rail Safety i Hellebæk.

I deres præsentation af oplægget pointerer de, at det underjordiske anlæg er 100 procent privat ejet og drevet og at det efter den planlagte levetid på omkring 20 år vil blive nedtaget af konsortiet.

Mange klager

Det var de mange klager fra borgere, blandt andet i Fredensborg, der fik initiativtagerne til for halvandet år siden at begynde at overveje alternative transportmuligheder af flisen. Borgerne har blandt andet protesteret imod den øgede trafik af lastvognstog gennem Fredensborg By.

– Alene den nødvendige udvidelse af vejnettet vil koste omkring 15 millioner kroner, siger Jan Ryberg.

Med tog som transportmiddel kan flisen komme hvorfra det skal være. En af de givne forudsætninger, som Helsingør Kraftvarmeværk har stillet som betingelse er, at flisen leveres fra steder, hvor den er billigst og bæredygtigt fremstillet.

Sådan skal det foregå

– Disse krav tilgodeser godstogs-transporten. Det vil foregå sådan, at togene ankommer til Helsingør, hvor der sættes et andet lokomotiv på. På et nyt banestræk, der bygges til Agnetevej, køres flisen herefter derud. Anlægget er nedgravet og ikke til gene for nogen. Alt er gemt under jorden og ingen får ødelagt deres udsigt, siger Kim Laustrup, der har sikret sig kontakten til leverandører af de relevante togstammer og lokomotiver.

– Togene skal primært køre om natten, men transport kan også finde sted om dagen. Gennem de nedgravede tunnelrør får værket leveret flisen direkte ned i deres silo, fortæller Kim Laustrup.

Idéoplægget er tidligere blevet forelagt for repræsentanter for Helsingør Kraftvarmeværk, som mener, at det er et friskt pust, at nogle tænker tanker om at få flisen frem på andre måder.

Se oplægget her: Flis logistik med jernbane – ideoplæg

Artiklen sidst ændret: 13. juni 2018 10:48

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Nybolig april 19/20 10-15.000 win 1753046

Job i Nordsjælland

Tikøb bager  april19/20 10-15.000 win win 1751624
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
KV-Revision, Kunde nr. 280954,  Ordre nr. 1725350, 40.000 visninger logo
https://www.kunstnershoppen.dk/
Hornbæk Dyreklinik, Kunde nr. 397804, Ordre nr. 1724863, 30.000 visninger

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu