Der serveres fortsat øl på Il Gallo Rosso. Det har undret mange, men der er en forklaring.

Af Niels Berg

Sådan fik konkurs-restaurant bevilling

Indehavere af iværksætterselskaber hæfter ikke for gælden. Derfor kan ejeren etablere nye selskaber uden at blive hængt op på gælden.

HELSINGØR: Det har vakt undren og ikke så lidt harme, at det nye selskab bag restaurant Il Gallo Rosso, restauranten ved Axeltorv som er gået konkurs med en stor gæld til det offentlige, har fået en midlertidig spiritusbevilling af Nordsjællands Politi.

Ejeren af det nye selskab, som i øvrigt også driver Café Torvet i Bjergegade og Café Vanessa på Stengade, Bülent Aytac, er nemlig den samme mand, der gik konkurs med iværksætterselskabet bag Il Gallo Rosso.

Han driver og har drevet et væld af restauranter i Helsingør – også den nu ophørte restaurant Shiraz, som lå der, hvor Café Torvet ligger nu.

Fudusen går ud på at stifte iværksætterselskaber (IVS). Og den er lovlig.

Pris: En krone

Det koster en krone at oprette et iværksætterselskab. Det var et iværksætterselskab, der drev Il Gallo Rosso, indtil gælden til told og skat blev så stor, at det gik konkurs. Men ejere af iværksætterselskaber hæfter ikke personligt for den gæld, de efterlader sig i selskabet, hvis det går konkurs.

Restaurationsloven fastslår, at alkoholbevilling kun kan gives til personer, der ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kroner eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed.

Men som allerede nævnt hæfter ejeren af den konkursramte restaurant og af det selskab, som har ført restauranten videre, ikke personligt for den gæld, han havde oparbejdet i det krakkede iværksætterselskab bag Il Gallo Rosso.

Afdelingen for tilladelser og bevillinger ved Nordsjællands Politi fik en ansøgning om ny alkoholbevilling til restaurant Il Gallo Rosso omtrent samtidigt med, at ejeren begærede stedet konkurs.

Ingen hindringer

Ansøgningen kom fra det selskab, der nu har ført restauranten videre og som altså ejes af den samme mand, som gik konkurs med iværksætterselskabet bag Il Gallo Rosso.

I den forbindelse anmodede Nordsjællands Politi skattemyndigheden om at undersøge, hvorvidt ansøgerselskabet havde gæld eller andre udeståender med det offentlige, som kunne stille hindringer i vejen for at udstede en midlertidig bevilling.

Det havde Vanessa Handel, som selskabet ifølge Helsingør Dagblads egne oplysninger hedder, ikke.

Da der heller ikke lå andre praktiske hindringer i vejen for at give restauranten alkoholbevilling, udstedte politiet i begyndelsen af juni en midlertidig bevilling til restauranten.

Den midlertidige bevilling fortsætter indtil den bliver behandlet af bevillingsnævnet, der træder sammen den 14. august. Her skal nævnet medlemmer vurdere om bevillingen skal gøres permanent.

Artiklen sidst ændret: 19. juni 2018 16:33

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Har du spillet padel-tennis?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu