Af Jesper Munch Nielsen

Udgifter til ældrepleje og og udsatte børn er steget markant: Sparepakke til 15 mio. kr. skal hastevedtages

Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side

Det er ikke mindst de ældre, som kommer til at mærke servicereduktioner, hvis partierne samles om fremlagt forslag.

BESPARELSE: Udsigten til at blive straffet af staten for at have brugt for mange penge på service får nu et flertal i Helsingør Byråd til at vedtage en lang række servicereduktioner, som skal lyn-gennemføres. Det sker på byrådsmødet mandag aften.

På samme møde vil flertallet af politikerne også vedtage at fremrykke en del effektiviseringer, som ellers var gjort klar til til 2019, ligesom forskellige aktiviteter planlagt til i år vil blive udsat til næste år eller måske helt droppet.

Ifølge Helsingør Dagblads oplysninger står De Konservative og Socialdemokratiet sammen om at finde servicereduktioner, der betyder 15 sparede millioner kroner, når besparelserne er fuldt gennemført i 2019. Også Venstre, De Radikale og SF ser ud til at være indstillet på at finde markante besparelser på budgettet.

– Det gør hamrende ondt det her, men der er ingen vej udenom, siger den konservative borgmester Benedikte Kiær.

Igen i år

Som tidligere omtalt i Helsingør Dagblad reagerer Kiær og mange andre politikere nu, fordi kommunens budget på flere velfærds-områder er løbet løbsk.

Udgifterne til omsorg og pleje til kommunens ældre og til udsatte børn og voksne med sociale og psykiske udfordringer er steget markant. Derfor kommer Helsingør Kommune igen i år til at bruge flere penge end sin del af den servicedriftramme, regeringen har fastsat for velfærdsudgifterne for de enkelte kommuner i 2018.

En økonomisk straf fra staten til Helsingør kan vente forude, hvis kommunerne samlet bruger mere end aftalt med regeringen.

Derfor forsøger et flertal af partierne i Helsingør Byråd nu at finde besparelser, som kan mindske overskridelsen i år og mindske det økonomiske pres i de kommende år.

De ældre rammes

Frem til mandag vil forskellige politiske udvalg behandle spareforslagene, som borgmester Kiær fremlagde som udgangspunkt for den videre diskussion ved et møde forleden.

Det er blandt andet de ældre borgere i kommunen, som kommer til at mærke besparelserne. Der er lagt op til øget brugerbetaling for ældremad og nedskæringer på hjælp i hjemmet hos de ældre borgere – til rengøring, tøjvask og lignende.

– Jeg har taget udgangspunkt i, hvad kommunens centre har prioriteret af reduktioner. Og de ting, der ikke har været decideret uspiselige, har jeg lagt frem. På ældreområdet fortsætter vi altså med rengøring og så videre hver anden uge. Vi foreslår dog at skære lidt i den samlede tid hos de ældre, for vi er en af de kommuner, som ligger højt på det område. Det gør vi stadigvæk, selv om vi gennemfører det her, siger Benedikte Kiær.

Der bliver også skåret i for eksempel flere bibliotekers åbningstid på kulturområdet og på forskellige dele af idræts- og fritidsområdet. Ifølge Kiær har det været afgørende, at de to områder giver mere i besparelse, end områdernes økonomi ellers tilsiger, hvis besparelserne blev ligeligt fordelt.

– Og så vil jeg simpelthen ikke høre på, at de to områder kan klare det hele, for det kan de ikke. Og på den store bane batter deres inddrag alligevel ikke voldsomt, fordi deres budgetter er så små i forhold til de store velfærdsområder, siger borgmesteren.

Nødvendigt ifølge Møller

Øget forældrebetaling i SFO og en nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen står med på listen over spareforslag, som forligspartierne har sendt videre ud til de politiske udvalg. En stigning i taksten for transportystemet Flextur ligger også i kortene, ligesom området for udsatte borgere bliver skåret på flere niveauer.

“Føj for en opgave, men jeg har respekt for, at alle områder skal bidrage, og at vi ser overordnet på det”, er meldingen fra SF’s Bente Borg Donkin. Venstres Mette Lene Jensen er enig og forklarer, at “hvis ikke vi gør noge , kommer det til at gøre endnu mere ondt, hvis vi først bliver sanktioneret.”

Henrik Møller fra Socialdemokratiet understreger, at hans parti ikke slår op i banen på dette spare-arbejde. Det er nødvendigt, er hans holdning.

– Vi har ikke sagt ja endnu til de forskelligebesparelser i forslaget, men vi har sagt ja til en ramme på lidt under 15 millioner kroner. Det gør ondt, og det er ikke sjovt. Men i den givne situation giver det god mening. Vi slår ikke op i banen, siger Henrik Møller.

Dansk Folkeparti er med i 2018-budgetforliget, men har ikke ønsket at støtte det videre arbejde med servicereduktionerne.

Enhedslisten og Lokaldemokraterne er ikke i forliget.

Artiklen sidst ændret: 20. juni 2018 12:15

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19 nyt top 20/12

Job i Nordsjælland

Nyrup hus center for job 1755113, 15.000-20.000 win maj 19/20
e-mægler 397432 40.000 win. Skift til Wilstrup 20/12. Skift 22/3
Multiflyt maj 19/20, 15-20.000 win win 17xxxx
Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 logo
AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu