Af Niels Berg

Skovstier er belagt med dækflænsere

Jobo vaskeklub logo april 17-april 18 40.000 win win 1723108

HELSINGØR: Efter nogle større skovninger i Klosterris og Horserød hegn er flere af skovstierne blevet stærkt medtaget.

Men siden det er en af Naturstyrelsen “kerneopgaver” at få folk ud at gå og cykle på stierne i skovene, så tog styrelsens medarbejdere hurtigt fat på at få dem gjort brugbare igen.

Men, ak – de har smidt flintestensskærver ud over dem. Og det kan hænde at spadserende kan leve med det, men den løse belægning er ikke særlig rar at cykle hen over. Læg dertil at skærverne er skarpe. Det betyder punkteringer og så er fornøjelsen ved en tur i det grønne for alvor spoleret.

Bliver trampet ned

Naturstyrelsen Nordsjælland ved, at der kan være et problem, men der er ikke så meget at gøre ved det lige nu.

– Det er nødvendigt at etablere et stærkt underlag på stierne og det gør vi med flinteskærverne. Normalt er det den endelige belægning men det grove materiale bliver efterhånden trampet til af skovens gæster lige som nedbøren også hjælper til, siger specialkonsulent Jan Kidholm Christensen fra Naturstyrelsen Nordsjælland.

Men der er stier, som bliver flittigt brugt af cyklister.

– Og her kan det være formålstjenligt at lægge et lag grus hen over flintestenene, så de bliver bedre at cykle på. Det gælder faktisk for den flintestensbelagte sti i Klosterris fra Klosterrisvej til Havreholmvej og for den østligste af stierne over for Horserød Fængsel i Horserød Hegn i retning mod Risby, forklarer Kidholm Christensen.

Brug dem

– Det plejer gerne at tage fra et halvt til et helt års tid, før det bliver muligt at lægge et gruslag oven på, men vi vil bestræbe os på at gå i gang med det inden vinter hvad angår stierne i Horserød og Klosterris, siger han.

Der er med andre ord al mulig grund til at bruge stierne så flittigt som muligt, så flintestenene kan blive trampet ned.

Naturstyrelsen opfordrer i øvrigt alle til at rette henvendelse til styrelsen, hvis de mener at der er andre flintestensbelagte skovstier, der bliver brugt så flittigt af cyklister, at de også bør forsynes med et lag stabilt grus hen ad vejen. Det kan ske ved at skrive til nsj@nst.dk.

Artiklen sidst ændret: 21. juni 2018 10:36

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Trykkeriloftet topbanner

Job i Nordsjælland

Cahetu 395194 1723549  side 25.000 win win 18/4 18-april 19
rafn-woldsen, Ordre 1725631,  kunde 275797, 25.000 visninger side
Madam Sprunck/Strejf 220955, 1725351, 25.000 visninger logo/side
Smoke n Steam  logo  384849 1723552 25.000 win win 18/4 18- april 19
Jumbo Personal Computer, order nr. 1725099. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu