Jan Ryberg, Lokaldemokraterne: "Det er vigtigt, at det er politikerne, som vedtager det her. Politikerne bor jo her i kommunen og har en tæt, lokal tilknytning og en tæt berøring med blandt andet skolerne!"

Af Jesper Munch Nielsen

Borgerrådgiver og kolonihaver bliver ikke ramt af sparekniven

Apperupvej e-mægler 397432 – logo side artikel 40.000 win, Skift til Wilstrup 20/12

Fem partier stod sammen om at gennemføre besparelser for at gøre Helsingørs velfærdsudgifter mindre – tre partier sagde nej.

ØKONOMI: Mandag aften haste-vedtog et flertal i Helsingør Byråd – som bebudet i Helsingør Dagblad – besparelser, effektiviseringer og projekt-udsættelser for lidt under 30 millioner kroner i et forsøg på at undgå eller i hvert fald at mindske en økonomisk straf fra regeringen for at have brugt for mange penge på service og velfærd. Årets budget blev åbnet, og blandt andet en række servicereduktioner som mindre hjemmehjælp og kortere åbningstid på bibliotekerne blev besluttet.

To omdiskuterede spareforslag, som ellers har været på banen, stod ikke mellem de 116 forslag, som blev vedtaget af De Konservative, Socialdemokratiet, Venstre, SF og De Radikale – nemlig en nedlæggelse af kommunens borgerrådgiverfunktion og en stigning af lejen i de kommunale kolonihaver.

Stigning på 1.000 procent

Begge forslag har været voldsomt udskældt fra forskellige sider i dagene op til byrådsmødet.

Under forhandlingerne i en decimeret kreds af forligspartier var der altså ikke flertal for på nuværende tidspunkt at fjerne borgerrådgiver-funktionen, som Helsingør Kommune har haft siden 2012 – i øvrigt i alle årene udført af Peter Korsgaard.

Heller ikke en mangedobling af leje til beboerne i de fire kommunale kolonihaver – Gurre, Pindemosen, Klostermosen og Solbakken – var der politisk opbakning til på nuværende tidspunkt. En beregning foretaget på kommunens vegne har vist, at lejen burde stige med 1.000 procent, hvis den skulle ligge på markedsniveau i de fire kolonihaver, men partierne i den nye budgetaftale ønskede ikke at skrue lejen i vejret.

Under debatten i Helsingør Byråd mandag aften blev der dog flere gange nævnt, at lige om lidt skal partierne i gang med forhandlingerne om kommunens 2019-budget. Både forslaget om at nedlægge borgerrådgiver-funktionen og det om at sætte lejen i vejret i kolonihaverne har været i spil ved tidligere budgetforhandlinger, så det er meget sandsynligt, at de to forslag også bliver en del af forhandlingerne om næste års budget.

Hvad med DF?

Budgettet for 2019 skal andenbehandles og vedtages af byrådet i oktober. Til den tid vil det vise sig, om Dansk Folkeparti er gået i opposition.

Partiet var ellers en del af flertallet bag forliget om 2018-budgettet – sammen med De Konservative, Socialdemokratiet, Venstre, SF og De Radikale. Men som omtalt her i avisen ville Dansk Folkeparti ikke lægge stemmer til de besparelser på blandt andet ældreområdet, der ligger i den nye aftale.

Også Lokaldemokraterne og Enhedslisten stemte imod besparelserne.

Artiklen sidst ændret: 26. juni 2018 09:25

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Trykkeriloftet topbanner

Job i Nordsjælland

Holmen, 1723975, 12.000 visninger logo
Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger logo
Nsnet.dk – læs online
e-mægler 397432 40.000 win. Skift til Wilstrup 20/12

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu