Tommy Widriksen, der er leder af Produktionsskolen i Helsingør, glæder sig over at Helsingør har fået FGU, der skal give eleverne på hans og andre uddannelse en mere fleksibel grunduddannelse. (Foto: Torben Sørensen)

Af Claus Kjærsgaard

Helsingør får ny grund-uddannelse med 350 elever

Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 side artikel

Fra 1. september næste år samles en række institutioner i en ny grunduddannelse. Helsingør er et af de 27 steder, hvor uddannelsen tilbydes.

HELSINGØR: Godt 350 elever fordelt på tre linjer skal gå på en ny uddannelse, der etableres i Helsingør fra næste skoleår.

- Forberedende Grunduddannelse, FGU, er navnet på den ny uddannelse. Med uddannelsen samles en række uddannelser i den samme institution, fortæller Tommy Widriksen, der er leder af Produktionsskolen i Helsingør.

Han er af en dem, der lokalt har arbejdet for at Helsingør fik den nye uddannelse, selv om han selv påpeger, at Helsingørs borgmester Benedikte Kiær er en af dem, der har kæmpet mest for at få den nye uddannelse til Helsingør.

FGUs oprettelse betyder, at Produktionsskolen og en række andre uddannelser for unge under 25 år bliver samlet et sted.

- I første omgang vil der nok stadig være uddannelser flere steder, men på lang sigt er det tanken, at de skal samles, og i Helsingør har der været talt om at oprette et campus, siger Tommy Widriksen.

Han ser selv en række fordele med den nye uddannelse. For eksempel, at den kan tilbyde et mere fleksibelt forløb, der tager hensyn til den enkeltes uddannelsesbehov, end man kan i den nuværende model.

Det er kommunerne selv, der har foreslået placeringerne af den nye uddannelse, og indstillingerne er stort blevet fulgt at undervisningsministeren.

Forberedende Grunduddannelse i Helsingør bliver også et tilbud for elever i Fredensborg og Hørsholm kommuner, ligesom de nuværende uddannelser er det.

Selv om der på papiret er tale om en række gamle uddannelse, der samles i en ny, så kunne Tommy Widriksen godt forestille sig, at der kommer lidt flere elever på den nye uddannelse, netop fordi den er mere fleksibel.

Uddannelsen starter 1. september. Nu skal en arbejdsbestyrelse afgøre, hvordan den nye uddannelse skal forberedes, og hvordan den skal ledes og administreres.

Forberedende Grunduddannelse, FGU, erstatter en række forberedende tilbud: produktionsskolen, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen, almen voksenuddannelse samt forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og unge under 25 år.

Den samlede varighed af uddannelsen kan normalt ikke overstige to år.

Den nye uddannelse tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC.

Job-perspektivet skal være tydeligt i FGU, som primært forbereder til fortsat erhvervsrettet uddannelse eller beskæftigelse.

Der oprettes 88 skoler i alt, fordelt på 27 selvejende institutioner.

FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

  • Søg i vores arkiv
  • Nem og hurtig adgang
  • Læs os på farten
  • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 25. juni 2018 12:19

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Job i Nordsjælland

Backe vin 374334 1725521 7/5 og 1 år frem  Visninger pr. md. 25.000 delt i 2 mat. Vin logo og top. Gin sky og side
Rasmus Ebbe 388428 1723690 logo  25.000 win win 19/4 18-april 19
Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger logo
Living Invest, Kundenr 280833, Ordrenr 1725103, 25.000 visninger side/logo
AH modegarn 39169 1723845  top 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu