Tommy Widriksen, der er leder af Produktionsskolen i Helsingør, glæder sig over at Helsingør har fået FGU, der skal give eleverne på hans og andre uddannelse en mere fleksibel grunduddannelse. (Foto: Torben Sørensen)

Af Claus Kjærsgaard

Helsingør får ny grund-uddannelse med 350 elever

AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni

Fra 1. september næste år samles en række institutioner i en ny grunduddannelse. Helsingør er et af de 27 steder, hvor uddannelsen tilbydes.

HELSINGØR: Godt 350 elever fordelt på tre linjer skal gå på en ny uddannelse, der etableres i Helsingør fra næste skoleår.

– Forberedende Grunduddannelse, FGU, er navnet på den ny uddannelse. Med uddannelsen samles en række uddannelser i den samme institution, fortæller Tommy Widriksen, der er leder af Produktionsskolen i Helsingør.

Han er af en dem, der lokalt har arbejdet for at Helsingør fik den nye uddannelse, selv om han selv påpeger, at Helsingørs borgmester Benedikte Kiær er en af dem, der har kæmpet mest for at få den nye uddannelse til Helsingør.

FGUs oprettelse betyder, at Produktionsskolen og en række andre uddannelser for unge under 25 år bliver samlet et sted.

– I første omgang vil der nok stadig være uddannelser flere steder, men på lang sigt er det tanken, at de skal samles, og i Helsingør har der været talt om at oprette et campus, siger Tommy Widriksen.

Han ser selv en række fordele med den nye uddannelse. For eksempel, at den kan tilbyde et mere fleksibelt forløb, der tager hensyn til den enkeltes uddannelsesbehov, end man kan i den nuværende model.

Det er kommunerne selv, der har foreslået placeringerne af den nye uddannelse, og indstillingerne er stort blevet fulgt at undervisningsministeren.

Forberedende Grunduddannelse i Helsingør bliver også et tilbud for elever i Fredensborg og Hørsholm kommuner, ligesom de nuværende uddannelser er det.

Selv om der på papiret er tale om en række gamle uddannelse, der samles i en ny, så kunne Tommy Widriksen godt forestille sig, at der kommer lidt flere elever på den nye uddannelse, netop fordi den er mere fleksibel.

Uddannelsen starter 1. september. Nu skal en arbejdsbestyrelse afgøre, hvordan den nye uddannelse skal forberedes, og hvordan den skal ledes og administreres.

Forberedende Grunduddannelse, FGU, erstatter en række forberedende tilbud: produktionsskolen, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen, almen voksenuddannelse samt forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og unge under 25 år.

Den samlede varighed af uddannelsen kan normalt ikke overstige to år.

Den nye uddannelse tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC.

Job-perspektivet skal være tydeligt i FGU, som primært forbereder til fortsat erhvervsrettet uddannelse eller beskæftigelse.

Der oprettes 88 skoler i alt, fordelt på 27 selvejende institutioner.

FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Artiklen sidst ændret: 25. juni 2018 12:19

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Rasmus Ebbe 388428, 25.000 win win 19/4 18-april 19. 15-20.000 1/4 ’19 1 år frem 1752372

Job i Nordsjælland

CPH Motorcykler, 501308, 1755176, 10-15.000 win maj 19/20
Øresundsakvariet april 19/20 10-15.000 win  1752510
Restaurant Helsingør Golf, maj 19/20, 10-15000 win 1752529
Malerfirmaet Nordkysten april 19/20 15-20.000 win win 1752452
Øresundsakvariet april 19/20 10-15.000 win  1752510

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu