Vicerektor Claus Corneliussen(th) og rektor Claus E. Madsen (tv) har travlt i denne her periode, hvor 242 elever fra Helsingør Gymnasium bliver studenter. (Foto: Lars Johannessen)

Af Asger Lind Krebs

Rektor: Elever skal ikke være til konstant bedømmelse

Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x

Gymnasierne i Espergærde og Helsingør har taget nye metoder i brug for at forebygge stress og mistrivsel blandt eleverne.

STRESS: For to år siden erstattede Espergærde Gymnasium & HF karaktererne i de skriftlige prøver i 1.g med såkaldt “formativ feedback”.

En af årsagerne var et mål om at gøre op med præstationskulturen.

Også på Helsingør Gymnasium har de fokus på, at præstationskultur blandt eleverne kan føre til mistrivsel.

– Vi har den udfordring, at folk ik er særligt bevidste om, hvad der er stress. De sondrer ikke mellem at have travlt, for travlt og være under pres. Når vi måler elevernes trivsel, er der mange, som oplever at have for mange bolde i luften. Det kan påvirke deres trivsel, hvis de er mærket af at være under pres, siger rektor på Helsingør Gymnasium,Claus Madsen.

Pause fra bedømmelser

Borgerne i Helsingør kommune føler sig mere stressede end i resten af Region Hovedstaden. Og blandt de unge er den helt gal. Ifølge Sundhedsprofilen for 2017 har 4 ud af 10 unge et højt stressniveau.

Den problematik er de opmærksomme på på Helsingør Gymnasium. Og rektor Claus Madsen vil sætte nye initiativer i søen for at forebygge stress og fremmetrivslen blandt eleverne.

– Vi vil gerne gøre vores elever dygtige. Men så skal de også trives. Trivsel, og derfor skal vi fjerne noget pres fra dem.

Helt konkret vil Helsingør Gymnasium gøre op med, at eleverne er til konstant vurdering og bedømmelse.

Årskarakterer har stor betydning for det endelige karaktergennemsnit. Dermed kan de i sidste ende også have betydning for, om man får pladsen på drømmeuddannelsen.

Årskarakterer er lærererens samlede vurdering af elevens præstation, og derfor er eleverne i princippet til konstant bedømmelse.

– Vi oplever også den side med elever, der ønsker høje karakterer og som gerne vil have over 12 i snit for at kunne komme ind på drømmeuddannelsen. Det, som vi skal arbejde med ftremadrettet, er, hvornår vi giver karakterer, og hvornår eleverne skal træne. En af grundene til, at eleverne får for travlt, er, at de føler, de bliver bedømt hele tiden. Der skal vi blive bedre til at signalere, hvornår de er til bedømmelse, og hvornår der er plads til at fejle. Vi vil blandt andet skrue ned på antallet af bedømmelser i forhold til skriftligt hjemmearbejde, og i stedet have flere mindre tests, så de skriftlige opgaver i højere grad bliver et træningsredskab, hvor der er plads til at fejle, siger Claus Madsen.

Stress bliver omtalt som en folkesygdom.

Ifølge Sundhedsstyrelsens Sundhedsprofil er borgerne i Helsingør kommune særlig hårdt ramt af stress og dårlig mental trivsel.

Helsingør Dagblad sætter i dag og de kommende dage fokus på stress og initiativer, der skal forebygge og bekæmpe stress,

I dag med fokus på de studenter, der springer glade ud i disse dage, men som er en del af en ungdom, som i særlig hård grad døjer med et højt stressniveau og dårlig mental trivsel.

Har du selv erfaringer med stress, hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt journalist Asger Lind Krebs på:

a.krebs@hdnet.dk eller 43 33 23 27

Artiklen sidst ændret: 12. juli 2018 10:54

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Forsyning 375744, 1758728 15-20.000 win juli 19/20

Job i Nordsjælland

Nsnet.dk – læs online
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side
Petersen ure-smykker, 373613, 1752899 10-15.000 win maj 19/20
Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 1751634

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu