Behovet for sygepleje til ældre eksploderet


Af Jesper Munch Nielsen

Der bliver flere og flere ældre i Helsingør. Det sætter kommunens økonomi under et voldsomt pres.

ØKONOMI: Helsingørs ældre befolkning vil stige markant i de kommende år. Og det ser ud til, at udgifterne til ældre vil stige langt mere, end Helsingør og mange andre kommuner har forudset.

Samtidig med, at folk lever længere generelt og derfor bliver ældre, er der også mange, som lever længere med kroniske og behandlingskrævende sygdomme. Der kommer kort sagt flere ældre. Og der kommer flere ældre med behov for behandling og pleje. Og flere ældre med mere komplekse og omfattende behov for behandling og pleje end tidligere. Og det er behandling og pleje, kommuner som Helsingør skal betale.

En voldsom stigning

“Vi vil i de kommende år se stigninger i antallet af ældre, som langt overstiger de stigninger, vi har set hidtil…. Borgere sendes i dag langt hurtigere hjem fra hospitalet og har behov for betydelig mere sundhedspleje, end vi så tidligere.

Vi ser i Helsingør en voldsom stigning i levering af sundhedsydelser og har som andre kommuner haft en meget markant stigning i antallet af sygeplejersker inden for de seneste år”, skriver Helsingør-borgmester Benedikte Kiær på byrådets vegne i et brev til finansminister Kristian Jensen fra Venstre

Et flertal i Helsingør Byråd har lige indført haste-besparelser på 2018-budgettet, blandt andet fordi ældreudgifterne er eksploderet.

Flere tunge opgaver

I brevet til ministeren fastslår Kiær fra De Konservative, at Helsingør rammes ekstra hårdt, fordi vi i forvejen har den største procentvise andel af multisyge blandt borgerne over 65 år sammenlignet med andre nordsjællandske kommuner. Det viser nye optællinger også.

Kommunerne – også Helsingør – får målbart flere og flere tunge opgaver i det, der kaldes det nære sundhedsvæsen. Som det kan ses i tabellen her på siden har det stigende krav om behandlingspleje af de ældre betydet, at Helsingør Kommune har brug for langt flere sygeplejerske end tidligere.

Mange flere ældre I januar 2016 brugte kommunen godt 7.500 timer til sygepleje-ydelser. I maj 2018 var det tal steget til over 10.600 timer – en stigning på over 40 procent.

Antallet af borgere med behov for sygeplejeydelser er ikke overraskende også steget – med 14 procent i stort set samme periode fra 1.233 til 1.406.

Antallet af ældre borgere på mere 65 år i Helsingør har også kun en retning – opad.

I dag er der godt 14.200 ældre i den aldersgruppe. I 2027 vil der være 16.780 viser befolkningsprognosen for Helsingør – en stigning på 17,6 procent.

Helsingoranere på over 80 år er der for øjeblikket godt 3.000 af. I 2017 vil der være ikke mindre end 5.133 i den befolkningsgruppe i Helsingør, tilsiger prognosen – en stigning på 67,5 procent.

Artiklen sidst ændret: 29. juni 2018 23:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018