Af Tine Zedeler

Lærer beskylder lærerforening for principrytteri

Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x

Lærerpå Hellebækskolen Erik Lippert er normalt tilfreds med Helsingør Lærerforening, men ikke i denne sag.

HELLEBÆK: En principiel sag mellem lærerforeningen og afgående skoleleder Karl Sinding fra Hellebækskolen som bliver behandlet som en sag mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation, har medført en stor utilfredshed hos lærer Erik Lippert, som normalt er loyal overfor sit fagforbund. Men ikke i denne sag,

– Jeg forstår ikke, at lærererforeningen vælger at sætte principper ud over hensynet til egne medlemmer,. Jeg føler mig magtesløs, jeg har ikke nogen at gå til, da det er min egen fagforening, der efterlader mig i den her situation, siger Erik Lippert.

Sagen drejer sig om, at Erik Lippert og en kollega tilbage i december 2017 sagde ja til at overtage undervisningen i matematik i kølvandet på en matematiklærer, som pludselig sagde op, som de berettiget skal aflønnes ekstra for. For Erik Lipperts vedkommende drejer det sig om et beløb på lidt mere end 10.000 kroner.

– Vi sagde ja til opgaven, og blev begge stillet i udsigt af vores skoleleder, at vi ville få udbetalt et engangstillæg måneden efter. Det er ikke sket endnu, fordi Helsingør Lærerforening har valgt at føre en principiel sag. Selv om der ikke er strid om beløbets størrelse, vil lærerforeningen ikke tillade, at vi får udbetalt et aconto beløb. Det virker underligt, at man som fagforening vælger at føre en sag, hvor man efterlader medlemmerne i stikken ved at lade dem komme i klemme, siger Erik Lippert.

Uenighed om form

Også skoleleder Karl Sinding undrer sig over lærerforeningens ageren i sagen.

– Humlen i hele sagen er, at lærerne blev bedt om at være behjælpelige på et tidspunkt, hvor en lærer sagde op i utide. Lærerne fik omlagt arbejdstiden. Der var ikke tale om merarbejde. De løste opgaven. Det er vi sindssygt glade for. Det var også med til at spare os for nogle penge. Og det vil jeg gerne honorere dem for i form af et engangstillæg, forklarer Karl Sinding.

Det er ikke beløbets størrelse, der er uenighed om, forklarer formand for Helsingør Lærerforening.

– Begge parter er enige om beløbets størrelse. Uenigheden handler om, i hvilken form og på hvilken måde tillægget skal udbetales, forklarer Vera Sandby Hansen.

Lærerforeningsformanden påpeger, at det er Karl Sinding, der som skoleleder har handlet uden at have aftalerne på plads.

– Vi er meget kede af, at sagen er endt sådan. Vi kan kun beklage, hvis vore medlemmer stilles noget i udsigt, inden nødvendige aftaler er på plads, forklarer Vera Sandby Hansen.

Retten til ledelse

Hun oplyser, at lærerforeningen har foreslået forskellige løsningsmodeller, som er blevet afslået af skolelederen.

– Vi kan heller ikke sige ja til at udbetale penge til lærerne som et aconto-beløb. Dette er der kun hjemmel til ved nyansættelser, siger Vera Sandby Hansen.

Skoleleder Karl Sinding påpeger, at for ham handler det om skolelederens ret til at lede.

– Det handler om lokal ledelse som er et ledelsesredskab og ikke lærernes styringsredskab. Hvis lærerforeningen insisterer på at være så firkantet, som tilfældet er, så er der fra min side af ikke andet at gøre end at lade det være en prøvesag. Men jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at man som fagforening ikke forsøger at holde sine medlemmer skadesløse ved at lade mig udbetale dem et aconto-beløb. Det er lidt besynderligt, siger Karl Sinding som med udgangen af måneden fratræder sin stilling som leder af Hellebækskolen, da han har nået pensionsalderen.

Artiklen sidst ændret: 29. juni 2018 14:14

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517

Job i Nordsjælland

Sørensen Byg. 501385 ordre 1757541 15.000 win juni 19/20
Bruuns rengøring logo  25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013
Borgerkroen 379696, 1754488 10-15.000 win juni 19/20
Frøsø april 19/20 , 15-20.000 win win 1752468
Bruuns rengøring 25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu