Af Asger Lind Krebs

Sådan skal Hornbæks nye plejehjem se ud

Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753426, alt bestilt 2x

Hornbæks nye plejehjem skal ligge på Halfdan Rasmussens Vej og forventes taget i brug i starten af 2020.
Plejehjemmet får nyt navn i forbindelse med flytningen, men det nye navn er ikke fundet endnu.

Livet skal leves – hele livet
Det er ambitionen at skabe de bedste rammer for beboerne på Bøgehøjgård, når de flytter ind på det nye plejehjem.
Ambitionerne er høje for projektet og fokuspunkterne for det nye plejehjem har bl.a. været hjemlighed og trivsel, kvalitet og arkitektur samt selvhjulpenhed og bevægelse for beboerne.
Plejehjemmet får sit eget produktionskøkken, som skal levere mad til beboerne.
Der er også planlagt et wellness rum, som kan stimulere sanserne og virke beroligende for demente beboere. Rummet indrettes med et handicapegnet spabad og vil være hjemligt og hyggeligt, ved hjælp af farve- og materialevalg, lyssætning, dagslysindfald mv.

Helsingør Kommune har afsat en pulje til velfærdsteknologi. Teknologien skal understøtte beboerne i en høj grad af selvhjulpenhed og sikre medarbejderne gode arbejdsforhold, med fokus på at skabe mest mulig tid til pleje og omsorg. Bl.a. er der investeret i elektriske hæve/sænke toiletter, som kan justeres individuelt til den enkelte beboer.

Fokus på beboerne
Der har været afholdt en arkitektkonkurrence for projektet, hvor JJW arkitekters vinderforslag bl.a. fik følgende kommentar med fra en enig dommerkomite: “JJW’s arkitektoniske greb vurderes som et godt og spændende udtryk, som understøtter følelsen af hjemlighed på en varieret og alsidig måde og medvirker til, at give beboerne oplevelser både ude og inde.” JJW arkitekter har ingeniørfirmaerne Danakon A/S og Gert Carstensen A/S med som underrådgivere.

Helsingør Kommune og OK-Fonden har viderebearbejdet konkurrenceforslaget, i et tæt samarbejde med rådgiverne og i foråret blev der afholdt et hovedentrepriseudbud, som blev vundet af entreprenørfirmaet Anker Hansen & Co. A/S.

Plejehjemmet består af tre gårdhavehuse, der omslutter hver sin indre gårdhave. Boligerne er placeret i de to sydligste gårdhavehuse, i to etager, inklusiv fælles opholds- og spisestuer. Plejehjemmet består af i alt 51 boliger, fordelt på 47 almindelige plejeboliger, 1 ægtepar bolig og 3 aflastningsboliger.

Det nordligst beliggende gårdhavehus (mod Sauntevej) er i én etage og rummer de fælles servicefunktioner, som administrationen, Træningshus, wellness og Forsamlingshuset, med cafe, møderum og aktivitets- og multirum.
Gårdhavehuset åbner op mod naboerne i villakvartererne og den store fælles landskabshave mod øst, hvor fælles udeaktiviteter og større arrangementer kan finde sted.
Forsamlingshuset er tænkt som et stort fleksibelt rum, som kan opdeles med mobilvægge efter behov, til forskellige typer aktiviteter. Det er også meningen at Forsamlingshuset kan bruges om aftenen, af folk udefra, til foredrag, læseklub, bridgeklub mv.

Facader og tag beklædes med naturskifter og vinduerne er træ/alu. vinduer, som sikrer en lang levetid og lave driftsomkostninger. Flade tage udføres med sedumbelægning.

På samme måde som plejehjemmet åbner sig mod lokalområdet, åbner husets landskab sig også mod omgivelserne. De landskabelige omgivelser har både plads til hverdagens funktioner og oplevelser og beplantningen er varieret og kan opleves, og duftes, henover året.
Det er et stigende problem med de store regnmængder som vi har oplevet i Danmark de senere år, så der er indarbejdet en LAR løsning (Lokal Afledning af Regnvand), så regnvandet opsamles og nedsives på egen grund og dermed ikke belaster de kommunale kloaker.

Kunstprojekt
Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond støtter et nytænkende kunstprojekt i forbindelse med opførelse af det nye plejehjem i Hornbæk. Kunstneren Malene Bach skal over det næste år arbejde med at binde inde- og uderum sammen, så beboere og besøgende får lyst til at bevæge sig rundt og gå på opdagelse i det nye plejehjem. Planen med projektet er, at kunsten skal fremme oplevelsen af hjemlighed, så nysgerrigheden vækkes og det føles trygt og rart at gå rundt i huset og på den omkringliggende naturgrund.

På plejehjemmet vil hun undersøge, hvordan man kan arbejde med vejvisning, så det bliver muligt at orientere sig i bygningen uden traditionel skiltning. Hun vil i stedet bruge farvesætning, grafik og gentagelser som pejlemærker. Plejehjemmet råder over en samling af malerier og kunsthåndværk, som hun også vil inddrage, når hun skal skabe det nye oplevelsesdesign.

Når det nye plejehjem i Hornbæk står færdigt, vil Malene Bach også have bygget en pavillon i haven. Et mødested, der kan bruges på tværs af generationer, som bliver et aktiv ikke kun for beboerne, men også for lokalområdet. Pavillonen vil både være en skulptur og et opholdssted. Et kunstværk, der kalder på opmærksomhed og drager folk til sig og byder dem indenfor. Når man kommer ind, vil pavillonen åbne for særlige opmærksomhedspunkter i omgivelserne: muligheden for at opleve en solnedgang, et smukt træ i horisonten eller hustagenes silhuetter mod himmelen. Tanken med kunstværket er, at det skal give beboerne lyst til at bevæge sig ud i haven og lokalsamfundet lyst til at komme ind på plejehjemmet. På den måde kan pavillonen blive et nyt mødested, der fungerer som et åndehul i hverdagen for både unge og gamle.

Fakta:
Helsingør Kommune er bygherre og ejer af servicedelen.
Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution i Hornbæk er bygherre og ejer af boligdelen.
OK-Fonden er driftsherre og byggeforretningsfører.
JJW Arkitekter A/S er totalrådgiver, med ingeniørfirmaerne Danakon A/S og Gert Carstensen A/S som underrådgivere
Entreprenørfirmaet Anker Hansen & Co. A/S er hovedentreprenør.
Plejehjemmet er på i alt 5.559 m².

Artiklen sidst ændret: 5. juli 2018 12:03

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Bybornemann april 19/20 10-15.000 1751645 win win

Job i Nordsjælland

Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger logo
Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win 1752485
Snevig april 19/20 15-20000 win win 1751730
Verona Pizza og Kebab 20.000 win win 23/5 18-23/5 19 1726656 logo
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753426, alt bestilt 2x

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu