Af Jesper Munch Nielsen

Spare-runde udløser analyse af økonomi

Euronics side  win win 30.000 16/4 18 – april 19 1723144

Henrik Møller og Claus Christoffersen vil have undersøgt, om kommunens økonomiske afdeling har de rigtige værktøjer og tilstrækkeligt med muskler.

ØKONOMI: Efter sommerferien vil Socialdemokratiet foreslå Helsingør Byråd, at Helsingør Kommunes økonomi og økonomiske styring bliver gennem-analyseret. Det ønske bliver fremsat i kølvandet på den haste-sparerunde, som et politisk byrådsflertal inklusiv Socialdemokratiet vedtog for nylig med servicereduktioner, der blandt andet rammer ældre og udsatte borgere.

Som tidligere omtalt i Helsingør Dagblad blev spare-runden gennemført for at mindske den massive overskridelse af 2018-budgettet, som kommunen havde kurs imod – på 65 millioner kroner. Nu ser det ud til, at Helsingør kommer til at overskride statens servicedrift med et noget mindre beløb. Risikoen for en alvorlig økonomisk straf fra staten er stadig overhængende, mener mange politikere.

Budgetoverskridelsen skyldes blandt andet stigende udgifter til plejekrævende ældre og den demogratiske udvikling, som Helsingør og andre kommuner oplever i disse år. Men Claus Christoffersen og Henrik Møller fra Socialdemokratiet påpeger, at Helsingør Kommune måske kan blive bedre til at styre dele af økonomien.

– Der er mange forklaringer på det udgiftspres, som vi er under i Helsingør. Vi kan ikke styre alle de uforudsete ting. Men vi er også nødt til at spørge os selv, om hvad vi kan gøre anderledes i kommunen. Måske er der 10 procent, vi selv kan styre. Derfor opfordrer vi til, at vi i 2018 og 2019 får lavet et analysearbejde af økonomien i kommunen for at se, om der er noget af det i økonomien, som vi selv er herre over, vi kan gøre bedre, siger Christoffersen og Møller.

Panik-løsninger

Politikerne understreger, at ønsket om en tilbundsgående analyse af økonomistyringen i Helsingør ikke er udtryk for en kritik af den økonomiske afdeling i kommunen. Afdelingen gør et fremragende arbejde, mener de to socialdemokrater.

– Men det er naturligvis ikke godt nok, at vi få måneder inde i 2018 har en overskridelse på 65 millioner kroner på budgettet. Derfor må vi spørge os selv, om vi har tilpas styrke i den økonomiske afdeling til at have overbliket og styre udviklingen, ikke mindst på de tunge områder, siger Møller og Christoffersen.

Er flere folk med regnemaskiner løsningen?

– Nej, vi vil bare sikre os, at folkene med regnemaskinerne har musklerne og værktøjerne til at løse opgaven. For hvis de ikke har det, så skal vi ind og spare og lave panik-løsninger midt i et budgetår. Det betyder, at blandt andet de ældre ikke får gjort så meget rent. Hvis man har styr på pengene, så kan man gøre noget godt for borgerne, siger socialdemokraterne.

En ny model for økonomistyring på netop ældreområdet bliver indført i kommunen.

Måske skulle den have været på banen tidligere, konstaterer Møller og Christoffersen.

Artiklen sidst ændret: 5. juli 2018 10:44

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Folkemøde 23/2 Hgør Kommune 6-23/2 1747747

Job i Nordsjælland

https://www.kunstnershoppen.dk/
Rasmus Ebbe 388428 1723690 logo  25.000 win win 19/4 18-april 19
Jobo vaskeklub logo april 17-april 18 40.000 win win 1723108
Dutrupgaard, 500128, 1723793, 20.000 visninger logo
Euronics  win win top  30.000 16/4- 18-april 19 1723144

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu