Allan Voldfrom kører dagligt ældre til dagcentret Montebello. Han stod i mandagens udgave af Helsingør Dagblad frem med en kritik af Helsingør Kommune for ikke at reagere, når han indberettede tilfælde, hvor de ældre borgere kom i problemer. Nu vil kommunen invitere Allan Voldfrom og eventuelt flere af hans kollegaer på en kop kaffe for at høre mere om, hvad det er chaufførerne oplever, når de kører de ældre borgere. (Foto: Torben Sørensen)

Af Claus Kjærsgaard

Chauffør: Kommunen svigter de svage ældre

Allan Voldfrom har i syv år transporteret ældre til og fra dagcenteret. Han oplever, at hjemmeplejen ikke lytter, når han påpeger forhold, hvor de svageste ældre svigtes.

HELSINGØR: – Jeg har ikke en eneste gang oplevet, at der er sket noget i de seks år, hvor jeg har henvendt mig, siger Allan Voldfrom. Han arbejder som chauffør med transport af borgere til og fra dagcenteret på Montebello. Alt for ofte, synes han, har han oplevet svigt.

Behandlingen af en 93-årig kvinde blev dråben, der nu har fået ham til at fremsætte sin kritik offentligt.

Den 93-årige kvinde er næsten døv og blind, men det er ikke hendes største udfordring, når hun skal køres fra sit hjem til dagcenteret. Dørtelefonen i kvindens bolig er placeret så højt, at hun skal strække armen helt i vejret for at nå telefonrøret samt knappen til at åbne hoveddøren.

Når det endelig er lykkedes hende at få trykket på den rigtige knap, kan hun ikke komme tilbage til sin rollator, fordi hun stadig har et telefonrør i hånden, som hun ikke kan nå op og hænge på plads. Hun har på det tidspunkt brugt så mange kræfter, at Allan Voldfrom frygter, at hun en dag vil falde og brække hoften.

Kvinden er en af flere ældre, som Allan Voldfrom har lært at kende gennem sit arbejde. Hun er også den direkte grund til, at han nu slår alarm. For efter hans opfattelse, svigter kommunen de svageste ældre, som han har kontakt med.

Ingen gør noget ved det

Men Allan Voldfrom oplever ikke, at han bliver hørt, når han fortæller om ting, der ikke er optimale.

Billedet af kvinden og hendes dørtelefon er forevist for en leder på Montebello, som ville tage sig af sagen.

Det er ligeledes forevist under et besøg fra kommunen, hvor man også lovede at tage sig af det.

En henvendelse til en visitator, der ville kontakte hjemmeplejen, gav heller ikke noget resultat.

– Alle kan godt se problemet, men ingen gør noget ved det, siger Allan Voldfrom.

Episoden med den ældre kvinde er kun en af mange, han som chauffør har oplevet. Men selv om han konkret har meldt til dagcenteret, hver gang han har oplevet uhensigtsmæssigheder, sker der ikke noget.

Nogle ting, for eksempel med den 93-årige kvinde, kunne løses enkelt. For hendes vedkommende ved at få flyttet dørtelefonen ned i en højde, hvor hun uden besvær kunne betjene den.

De sidste ja-generation

Men Allan Voldfroms henvendelser fører ikke til noget.

– Man tager mig ikke alvorligt, jeg er jo bare chaufføren, siger Allan Voldfrom.

Han siger det stille og roligt, men netop alvoren skinner igennem. Han er frustreret over, at hans meldinger om de udfordringer de svageste ældre har, ikke tages op. For de ældre får ikke selv klaget, når der er ting, der ikke er i orden, påpeger han.

– Nogle er nødt til at tale deres sag, for de gør det ikke selv. Jeg tror, at dem jeg kører med, er den sidste ja-generation, der ikke siger noget, men accepterer situationen. Jeg er nok den første fra nej-generationen. Jeg har været altid været meget autoritetstro, men hvad Helsingør Kommune angår, er jeg det ikke mere, siger Allan Voldfrom.

Velvilje og ikke mere

Allan Voldfrom kører med de allersvageste borgere, og det er i den sammenhæng, han registrerer de næsten daglige svigt.

Når han oplever noget, der efter hans opfattelse ikke er i orden, melder han det til dagcenteret på Montebello.

– Jeg har kun mødt velvilje fra personalet og alle væsentlige ting, jeg påpeger, bliver registreret her og sendt videre til hjemmeplejen. Der sker bare ikke noget, konstaterer han.

Han ærgrer sig, for det har stor negativ betydning for de ældre, at forholdene ikke er optimale.

For eksempel for den 93-årige, der er velfungerende mentalt, men fysisk skrøbelig.

– For hende er det dagens højdepunkt at komme på dagcenteret. Hun sidder bare og venter på at, jeg ringer på, siger Allan Voldfrom.

Presset på tid

Som chauffør har han et stramt tidsprogram. Det betyder, at hvis borgeren ikke har lukket døren op inden for fem minutter, må han køre videre.

– Så kan jeg blot ringe til dagcenteret og sige, at jeg ikke kunne hente hende siger han.

Dagcentret kontakter hjemmeplejen der oftest svarer, at så må borgeren bare blive hjemme. I få tilfælde laves der aftaler om at borgeren kan afhentes senere, men det sker sjældent.

Som chauffør er det netop situationerne, når de ældre skal hentes Allan Voldfrom har hæftet sig ved.

En lille ting, der kunne gøre en stor forskel for mange af borgerne, ville være at give chaufførerne, der fast transporterer de ældre et nøglekort, så de selv kunne lukke sig ind.

Mange har nøglekort

Allan Voldfrom har første gang for seks år siden taget problemet op med kommunen, men hver gang fået afslag.

Han kan på den ene side godt forstå, at man vil sikre sig mod misbrug. På den anden side forstår han ikke, at det skulle være bedre, når hjemmeplejen forlader en borger efter morgenbesøget, så at gå og lade døren stå åben, så chaufføren kan komme ind, nogle gange 1 – 1½ time efter hjemmeplejens besøg.

– Kommunen har jo givet nøglekort til madordninger m.m., og de kan da godt være lemfældige med sikkerheden, fortæller han. Han har selv oplevet, hvordan en velmenende madarbejder lukkede ham ind, da han stod og ringede på hos en borger, selv om han ikke kendte ham, hvorefter han bare gik videre.

Hidtil har Allan Voldfrom nøjedes med at melde tilbage til dagcenteret.

Når han nu står frem offentligt, skyldes det den 93-årige kvinde, hvor han følte, at nu var bægeret fyldt.

Det er især de allersvageste ældre, som Allan Voldfrom og fem andre chauffører kører for.

Taler på egne vegne

Han understreger, at han kun taler på egne vegne, og ikke for hverken sin arbejdsgiver eller sine kolleger.

Det er dog hans indtryk fra samtaler med de øvrige chauffører, at de svigt han oplever, dem har andre også mødt.

– Det er en uværdig behandling af borgere, der er så svage, at de ikke selv registrerer manglerne, mener han.

Det er den 93-årige, der har fået Allan Voldfrom til at fremsætte sin kritik offentligt. For nylig synes han igen, at hun blev behandlet dårligt.

– Hun er meget lidt mobil og sidder altid det samme sted i stuen foran sin altandør. For 14 dage siden opdagede jeg en mandag morgen, at altandøren stod ca. 30 cm åben, en meter fra hvor hun sidder. Hun klagede over, at hun frøs og havde gjort det hele weekenden, siger Allan Voldfrom.

Selv om han meldte det hver dag, fra han første gang så det, var det først fredag, døren blev repareret så den kunne lukke.

– Det vil sige, at den 93-årige har siddet i træk i flere dage, hvor specielt torsdagen i den uge var både kølig og blæsende. Hjemmeplejen kommer mindst to gange daglig og kunne ikke undgå at være vidende om det, siger Allan Voldfrom.

Allan Voldfrom håber, at det vil gøre en forskel, at han nu står frem med sin kritik. Han er 68 år og kunne gå på pension, men har sit arbejde fordi han holder af det, og fordi han gerne vil gøre en forskel.

– På et tidspunkt får jeg måske selv brug for hjælp, siger han, og håber at hans oprigtige bekymring nu tages alvorligt. Det synes han, at de ældre borgere fortjener.

Artiklen sidst ændret: 9. juli 2018 09:49

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Har du spillet padel-tennis?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu